Interpellation/fråga

Interpellation om konkurrensutsättning av träffpunkter för personer med psykiska funktionsnedsättningar