Interpellation/fråga

Interpellation om fler praktikplaster inom offentligt finansierad verksamhet