Kallelse

Kallelse till extra styrelsemöte för Uppsala Stadshus AB den 13 januari 2020