Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Visselblåsning - webbformulär

Här kan du anmäla misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel. Om du misstänker att en verksamhet i kommunen eller i en kommunfinansierad verksamhet i privat regi inte sköts på rätt sätt kan du anmäla det här, via vårt webbformulär. Det går bra att vara anonym.

Svara gärna på så många frågor som du kan och ge så utförlig information som möjligt. 

 

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.
Försök gärna så utförligt som möjligt att svara på frågorna: när hände den, var hände den, har den varit återkommande, vilka är inblandade, har du eller någon annan vidtagit några åtgärder, etc.
Ladda gärna upp kompletterande dokumentation, om sådan finns.
Om du vill bli kontaktad av utredningsfunktionen måste du ange ditt namn och kontaktuppgifter, till exempel e-postadress, mobil och/eller telefonnummer. Om du vill vara anonym lämnar du textrutan tom.
Här kan du lämna övrig information kring ditt ärende, som inte täcks in av övriga frågor i formuläret.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera misstankar om mutor eller jäv. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vid misstanke om brott delar vi uppgifterna med polismyndigheten.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.