Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunen delar ut föreningsbidrag för att möjliggöra ett rikt föreningsliv för personer med funktionsnedsättning.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Omsorgsnämndens bidrag

Omsorgsnämndens bidrag är ett stöd till aktörer som kompletterar nämndens egna verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

Bidrag ges till verksamhet som vänder sig till:

 • personer med behov av stöd och service enligt LSS
 • personer med psykisk funktionsnedsättning
 • personer under 65 år med fysisk funktionsnedsättning eller sjukdom som har behov av stöd.

Om föreningen/organisationen bedöms tillhöra nämndens ansvarsområde kan föreningen/organisationen ansöka om att få bidrag i form av:

 • grundbidrag
 • verksamhetsbidrag
  - särskilt verksamhetsbidrag för aktiviteter
  - särskilt verksamhetsbidrag till paraplyorganisation/samverkansorganisation
 • lokalhyresbidrag.

Krav för att kunna söka

Bidragen kan i första hand sökas av ideella föreningar. Även ekonomiska föreningar, stiftelser och trossamfund som driver verksamhet utan vinstsyfte och riktar verksamheten till personer med funktionsnedsättning kan söka.

Verksamheten ska i huvudsak riktas till personer som har betydande svårigheter att aktivt delta i samhällslivet.

Aktören ska finnas i eller driva verksamhet i Uppsala kommun.

Aktören får inte bidrag

 • för delar av verksamheten som täcks av bidrag från annan bidragsgivare
 • för kapitalhöjande insatser som renovering eller ombyggnad av fastighet
 • för redan genomförd verksamhet (retroaktivt).

Om bidraget ska användas för lönekostnad, ska aktören vara registrerad hos Skatteverket som arbetsgivare.

Så bedömer vi er ansökan

Vi bedömer om:

 • aktören driver en verksamhet som bedöms vara till nytta inom verksamhetsområdet alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet
 • verksamheten stämmer överens med nämndens mål och inriktningsdokument
 • aktören presenterar tydliga planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten
 • aktören formulerar förväntade effekter och motiverar metoder som används och planer för verksamhetens utveckling
 • aktören beskriver hur nytänkande insatser genomförs.

Så mycket bidrag kan ni söka

Grundbidraget är 1 700 kronor plus 17 kronor per bidragsberättigad medlem. Därutöver styr er ansökan och omsorgsnämndens budget hur mycket bidrag ni kan få i verksamhets- och utvecklingsbidrag.

Viktiga datum

Ansökan för 2024 ska lämnas senast 17 november 2023.

Ansvarig nämnd

Omsorgsnämnden.

Sök bidrag

Ansökningsperioden för att ansöka om verksamhetsbidrag för 2024 är avslutad. Beslut beräknas tas i omsorgsnämnden i december och därefter får samtliga ansökande föreningar/organisationer besked.

 

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet

Riktlinje för föreningsbidrag

Omsorgsnämndens riktlinje för föreningsbidrag

Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Kommunens biståndshandläggare
Du når kommunens biståndshandläggare för funktionsnedsättning och äldreomsorg via telefon eller e-post.
Se kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppgraderat system för bokning och bidrag

  Nu ska det bli enklare att söka bidrag och boka lokal i Uppsala. Kommunen uppgraderar det webbaserade systemet för bokning och bidrag 11 december 2023. Systemet kommer att vara stängt för bokningar och ändringar under uppgraderingen.