Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Hög musik - att tänka på inför en bullerutredning

Informationsblad om hög musik - att tänka på inför en bullerutredning.

Sammanfattning

Störningar från hög musik kan vara skadligt för hälsan och skapa stora problem för närboende. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att arbeta förebyggande så att besökare inte utsätts för skadliga ljudnivåer. Hänsyn ska även tas till närboende så att de inte utsätts för bullerstörningar i sina lägenheter. Här kan du läsa om vad som bör ingå i en bullerutredning och vilka krav miljöförvaltningen kan ställa. Lämna gärna detta informationsblad till den som ska utföra bullermätningen.