Skolfam

Skolfam är en arbetsmodell som arbetar förebyggande med att stärka skolresultat för barn i familjehem. 

Arbetet med Skolfam i Uppsala startade 2012 och drivs i samarbete mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Satsningen ska stödja familjeplacerade barn att lyckas i skolan. Det är den faktorn som enligt forskningen skyddar mest mot risker att hamna i utanförskap.

Besök Skolfams nationella webbplats: www.skolfam.se

Kontakta Skolfam

Kontaktperson: Britt-Marie Fröjdlund
Telefon: 018-727 86 42