Hemvård

I Uppsala används begreppet hemvård om den samordnade hemtjänsten och hemsjukvården. Hemtjänsten och hemsjukvården samarbetar men har olika uppgifter.

Hemtjänst

Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst. Du kan bland annat få hjälp med ärenden, tvätt, städning och personlig omvårdnad.

Läs om hemtjänst

Hemsjukvård

Om du behöver sjukvård i hemmet i mer än 14 dagar och har fyllt 17 år kan du få rätt till hemsjukvård. Du kan bland annat få hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Läs om hemsjukvård