Barnomsorg – kontakta antagning förskola

Barnomsorgsadministrationen har bytt namn. Nu ska du istället vända dig till antagning förskola.

Kontakta antagning för förskola och fritids

Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30