Vårdnad, boende och umgänge

Familjerättsenheten erbjuder samarbetssamtal för att föräldrar tillsammans ska ges möjlighet att komma fram till lösningar för sina gemensamma barn i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge utan att behöva vända sig till tingsrätten.

Läs om och boka samarbetssamtal.

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Om det är till barnets bästa ska målet vara att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Om en förälder vill ha en ändring i vårdnad, boende och umgängesfrågor och en samförståndslösning inte är möjlig kan en förälder lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

Innan tingsrätten fattar beslut får familjerättsenheten ett uppdrag att göra en utredning. Barn har rätt och ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i utredningen.

Tingsrätten kan fatta ett beslut i väntan på att tingsrätten kan fatta en slutlig dom.

En familjerättslig utredning består av:

  • samtal med föräldrarna
  • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • samtal med barnet
  • referenssamtal med personer som i sitt yrke har eller har haft kontakt med barnet (till exempel personal på förskola och skola)
  • samtal med eventuell sambo
  • registerutdrag ur social- och belastningsregistret.

Det som en av er talar om för utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av. Innan familjerättsenheten skickar utredningen till domstolen får ni läsa och lämna eventuella synpunkter.

Kontakta familjerättsenhetens reception

Telefontider
Måndag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30 och 15.00–16.00
Fredag 9.00–11.30

Telefonrådgivning
Familjerättssekreterare har telefonrådgivning på telefon 018–727 15 00 följande tider:
Måndag 9.00–10.00
Tisdag 9.00–10.00
Torsdag 9.00–10.00, 15.00–16.00
Fredag 9.00–10.00

Telefon: 018-727 15 00
Besöksadress: Kungsängsgatan 74
Postadress: Uppsala kommun
Familjerättsenheten
753 75 Uppsala