Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni är oense om vårdnad, boende och umgänge – vänd er till tingsrätten

Om ni är oense om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan någon av er lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Då fattar tingsrätten beslut i föräldrarnas ställe.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

Innan tingsrätten fattar beslut ber de familjerättsenheten att göra en utredning för att ta reda på vad som är till barnets bästa.

Tingsrätten kan fatta ett tillfälligt beslut i väntan på att utredningen blir färdig. Det tillfälliga beslutet grundar sig bland annat på ett snabbyttrande från familjerättsenheten.

Om ni kommer överens eller vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att utredningen avbryts.

En utredning består av

  • samtal med föräldrarna
  • hembesök hos vardera föräldern när barnet är där
  • samtal med barnet
  • referenssamtal med personer som i sitt yrke har eller har haft kontakt med barnet (till exempel personal på förskola och skola)
  • samtal med eventuell sambo
  • registerutdrag ur social- och belastningsregistret.

Det som en av er talar om för utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av. Innan familjerättsenheten skickar utredningen till domstolen får ni läsa och lämna eventuella synpunkter.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.

Avtal

Familjerättsenheten kan hjälpa er att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge om ni som föräldrar är överens och om familjerättsenheten bedömer att avtalet är till barnets bästa. Det avtalet blir juridiskt bindande. Avtalet kan vara tidsbegränsat eller gälla tillsvidare.

Om ni vill skriva avtal inleds det med samarbetssamtal.
Läs om och boka samarbetssamtal.

Kontakta familjerättsenhetens reception

Telefontider
Måndag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30, 15.00–16.00
Fredag 9.00–11.30

Telefonrådgivning
Familjerättssekreterare har telefonrådgivning på telefon 018-727 15 00 följande tider:
Måndag 09.00–10.00
Tisdag 09.00–10.00
Torsdag 09.00–10.00 och 15.00–16.00
Fredag 09.00–10.00

Telefon: 018-727 15 00
Fax: 018-727 14 98
Besöksadress: Kungsängsgatan 74
Postadress: Uppsala kommun
Familjerättsenheten
753 75 Uppsala