Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot barn eller unga i sitt hem. Kontaktfamiljen ska fungera som ett komplement till barnets egen familj. Barnet träffar oftast sin kontaktfamilj varannan eller var tredje helg.

Om du vill ansöka om kontaktfamilj ska du vända dig till socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet som gör en utredning. I utredningen ingår kontakter med dig, med ditt och barnets nätverk, med barnets skola eller förskola och med andra viktiga personer. Barnet får också möjlighet att berätta om vad han eller hon vill.

Utredningen leder fram till ett beslut om du har rätt till kontaktfamilj eller inte. 

Om du inte får rätt till kontaktfamilj kan du överklaga beslutet. När du får beskedet får du också information om hur du kan överklaga.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj

Kontakta rekryteringsenheten – kontaktfamilj

Telefon: 018-727 14 07. Telefontid: måndag–fredag 9.00–16.00
Besöksadress: Hamnesplanaden 3