Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

En kontaktfamilj tar emot barn eller unga i sitt hem. Kontaktfamiljen ska fungera som ett komplement till barnets egen familj. Barnet träffar oftast sin kontaktfamilj varannan eller var tredje helg.

Om du vill ansöka om kontaktfamilj ska du vända dig till socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet som gör en utredning. I utredningen ingår kontakter med dig, med ditt och barnets nätverk, med barnets skola eller förskola och med andra viktiga personer. Barnet får också möjlighet att berätta om vad han eller hon vill.

Utredningen leder fram till ett beslut om du har rätt till kontaktfamilj eller inte. 

Om du inte får rätt till kontaktfamilj kan du överklaga beslutet. När du får beskedet får du också information om hur du kan överklaga.

Kontakt

Telefon: 018-727 52 30
E-post: UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.