Adoption

För att få adoptera måste du vara minst 25 år och ha ett medgivande från socialnämnden. Den rekommenderade högsta åldern för att ansöka om medgivande är 42 år. Du kan adoptera ensam eller tillsammans med din partner. För att få adoptera tillsammans med din partner måste ni vara gifta eller ha ingått partnerskap.

Just nu utreder regeringen nya regler för adoption. De nya reglerna väntas träda i kraft under hösten 2018.
Läs om de nya adoptionsreglerna på regeringen.se.

Föräldrautbildning

Innan du ansöker om medgivande för adoption ska du ha deltagit i en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen ger kunskap om adoptivbarnets behov och vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.
Anmäl dig till Studiefrämjandets utbildning för adoptivföräldrar.

Medgivandeutredning

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Familjerättsenheten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder.

Utredningen handlar bland annat om tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, ekonomi, kunskap och insikter om adopterade barns behov och din syn på barnuppfostran.

Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år. Du har rätt att överklaga ett beslut som går dig emot.

Utredningen fungerar också som en presentation för de utländska myndigheterna när de ska välja familj till barnet.

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din makes, makas eller partners barn ska du lämna in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger familjerättsenheten i uppdrag att utreda och bedöma om adoptionen är till fördel för barnet. Familjerättsenhetens utredning ligger sedan till grund för tingsrättens beslut.

Mer information om att adoptera finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats.

Kontakta familjerättsenheten

Öppettider
Måndag–fredag 9.00–15.00

Telefontider
Måndag och fredag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30, 15.00–16.00

Telefonrådgivning
Familjerättssekreterare har telefonrådgivning på telefon 018-727 15 00 följande tider:
Måndag 09.00–10.00
Tisdag 09.00–10.00
Torsdag 09.00–10.00 och 15.00–16.00
Fredag 09.00–10.00

Du kan också maila dina frågor till scf.familjeratten@uppsala.se

Telefon: 018-727 15 00
Fax: 018-727 14 98
Besöksadress: Kungsängsgatan 74