Adoption

För att få adoptera måste du vara minst 25 år och ha ett medgivande från socialnämnden. Den rekommenderade högsta åldern för att ansöka om medgivande är 42 år. Du kan adoptera själv eller tillsammans med din partner. För att få adoptera tillsammans med din partner måste ni vara gifta eller ha ingått partnerskap.

Föräldrautbildning

Innan du ansöker om medgivande för adoption ska du ha deltagit i en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen ger kunskap om adoptivbarnets behov och vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.
Anmäl dig till Studiefrämjandets utbildning för adoptivföräldrar

Medgivandeutredning

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om en medgivandeutredning hos familjerätten. Familjerätten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder och om du har tillfredställande kunskaper om adoptivbarn, adoptivbarns behov och adoptionsspecifika frågor.

Utredningen handlar bland annat om

  • tidigare och nuvarande levnadsförhållanden
  • hälsotillstånd
  • utbildning
  • arbete
  • ekonomi
  • kunskap och insikter om adopterade barns behov
  • syn på barnuppfostran.

Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år. Du har rätt att överklaga ett beslut som går dig emot.

Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barnet.

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din makes, makas eller partners barn ska du lämna in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger familjerätten i uppdrag att utreda och bedöma om adoptionen ser till barnets bästa. Familjerättens utredning ligger sedan till grund för tingsrättens beslut.

Kontakta familjerättsenheten

Öppettider:
Måndag–fredag 9.00–15.00

Telefontider:
Måndag och fredag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30, 15.00–16.00

Telefon: 018-727 15 00
Fax: 018-727 14 98
Besöksadress: Kungsängsgatan 74