Fastställa faderskap och föräldraskap

Fastställa faderskap och föräldraskap

Om ni är gifta blir maken automatiskt registrerad som far till barnet. Om ni inte är gifta utreder familjerättsenheten vem som är barnets far.

Om du är sambo

Om ni föräldrar bor tillsammans och är överens om att barnet är ert gemensamma ska ni bekräfta faderskapet på familjerättsenheten.

Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet innan eller efter barnets födelse. Då kontaktar ni familjerättsenheten och får en tid för att få faderskapet fastställt.
I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Har ni gemensamma barn sedan tidigare kan ni kontakta familjerättsenheten och be att få faderskaps- eller föräldraskapshandlingarna hemskickade för påskrift.

Om du är ensamboende eller särbo

Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerättsenheten en utredning. Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerättsenheten eller så kommer ni dit var och en för sig.

Kontakta familjerättsenheten för att boka tid för faderskapsfastställande.

Vid osäkerhet eller oenighet

Om det råder osäkerhet eller oenighet om vem som är far till barnet utreder familjerättsenheten och kan även genomföra frivilliga DNA-analyser för att komma fram till vem som är far till barnet.

Bekräfta föräldraskap

För barn till samkönade par där den ena kvinnan genomgått assisterad befruktning ska hennes registrerade maka, partner eller sambo bekräfta föräldraskapet. Föräldraskapet kan bekräftas innan eller efter barnets födelse. I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Kontakta familjerättsenheten för att boka tid för att bekräfta föräldraskapet.

Kontakta familjerättsenheten - faderskap och föräldraskap

Telefontider

Måndag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30, 15.00–16.00
Fredag 9.00–11.30

Telefon: 018-727 15 00 eller 018-727 15 22
Besöksadress: Kungsängsgatan 74
Postadress: Uppsala kommun, Familjerättsenheten, 753 75 Uppsala