Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Samarbetssamtal kan hjälpa er som separerade föräldrar att hitta former för hur ni ska lösa vårdnad, boende och umgänge för era gemensamma barn. Även om ni inte lever ihop har ni ett gemensamt ansvar för era barn.

Förutsättningen för att samarbetssamtal ska kunna äga rum är att ni båda vill delta.

I samarbetssamtalen är det ni själva som ska komma fram till och ansvara för de beslut som fattas kring barnet och därmed undvika tvist i domstol.

Samtalen registreras inte, de är kostnadsfria och sker under sekretess.

Hur ett samarbetssamtal går till

Samtalen inleds med att ni var för sig träffar en familjerättssekreterare för ett enskilt samtal. Sedan träffas ni för gemensamma samtal. Antalet gemensamma samtal varierar.

På Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats finns en folder som beskriver hur samarbetssamtal går till. 
Ladda ner folder om samarbetssamtal på mfof.se.

Underhållsstöd och underhållsbidrag

Samtalen kan också handla om hur ni båda ska bidra till barnens försörjning. Underhållsbidrag är pengar som den ena föräldern betalar till den andra föräldern. Det ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Ni kan till exempel använda Försäkringskassans beräkningsverktyg för att komma fram till ett rättvist underhållsbidrag.

Läs om underhållsstöd och underhållsbidrag på Försäkringskassans webbplats.  

Boka samarbetssamtal

Boka samarbetssamtal via blankett (PDF, 162 KB)

Application for family mediation (PDF, 204 KB)

Familjerättsenheten kan också få uppdrag av tingsrätten att anordna samarbetssamtal under processen i tingsrätten.

Ytterligare stöd för familjer

Om du vill ha stöd förutom samarbetssamtal kan du vända dig till någon av kommunens tre familjeenheter. Du väljer själv vilken familjeenhet du ska kontakta.

Till familjeenheterna kan familjer med barn och ungdomar mellan 0 och 20 år i Uppsala vända sig. De erbjuder bland annat gruppverksamhet för barn och familjesamtal, enskilt eller med hela familjen. De har sekretess och för inga journaler. Kontakten med familjeenheterna är kostnadsfri.

Läs mer och kontakta familjeenheterna.

Kontakta familjerättsenhetens reception

Telefontider
Måndag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30 och 15.00–16.00
Fredag 9.00–11.30

Telefonrådgivning
Familjerättssekreterare har telefonrådgivning på telefon 018–727 15 00 följande tider:
Måndag 9.00–10.00
Tisdag 9.00–10.00
Torsdag 9.00–10.00, 15.00–16.00
Fredag 9.00–10.00

Telefon:
018-727 15 00
Besöksadress:
Kungsängsgatan 74
Postadress:
Uppsala kommun
Familjerättsenheten
753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

  • Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet

    Uppsala kommun förstärker socialtjänstens insatser mot ungdomskriminalitet. Nu införs nya arbetssätt med särskilt fokus på barn och unga som begår brott eller är i riskzon för kriminalitet och ett ökat samarbete med polisen.

  • Stör döden – en kampanj för att uppmärksamma självmord

    I dag är det den Internationella suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma dagen och det arbete som görs i länet sprider Region Uppsala och länets samtliga kommuner informationskampanjen ”Stör döden”.

  • Ny gemensam familjecentral ska öppna i Gottsunda centrum

    Hösten 2021 kommer öppna förskolan, Svenska för invandrare (SFI) och Råd & Stöd flytta in i gemensamma lokaler med Mödra- och Barnavårdscentralen i Gottsunda centrum. Målet med den nya familjecentralen är att ytterligare stärka fokus på barnens och familjernas behov.

Se fler nyheter

Kampanjer