Välkommen till Familjerådgivningen

 1. Om familjerådgivning


  På familjerådgivning kan du och din partner få professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Vi arbetar också med andra bekymmer i nära och viktiga relationer, exempelvis mellan vuxna syskon eller mellan föräldrar och vuxna barn. Vi träffar bara vuxna över 18 år.   

  Umgänges- och vårdnadsfrågor hänvisas till familjerätten: Familjerätten

  Bekymmer med fokus på barn och föräldraskap hänvisas till familjeenheterna: Familjeenheterna – Ling och Sävja/Gottsunda.

  Bekymmer i tonårsfamiljer: Ungdomscentrum

  Fäll ihop
 2. Vanliga anledningar till att söka hjälp hos oss


  Familjerådgivningens huvuduppgift är att arbeta med parrelationer. Ofta handlar det om att stärka parrelationen för att hantera övergångar i familjelivets olika skeden och förstå mer av sina egna eller andras upplevelser och reaktioner.

  Vanligt förekommande anledningar att söka stöd hos oss är att ni som par behöver hjälp med:

  -        Att lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt

  -        Att bryta icke-hjälpsamma samspelsmönster

  -        Att bättre förstå och acceptera sig själv och sin partner

  -        Att hantera svårigheter och problem

  -        Att hitta tillbaka till närhet och intimitet

  -        Att få hjälp med utmaningar i att hantera nya familjekonstellationer

  -        Att få hjälp med att avsluta en relation på ett respektfullt sätt

  Utifrån vår statistik kan vi se att par i genomsnitt träffar oss för 3 till 5 samtal.

  Läs mer om familjerådgivning på 1177.se 

  Fäll ihop
 3. Olika former av familjerådgivning


  Ni kan välja mellan mer traditionell familjerådgivning där ni har möjlighet att boka in flera samtal med samma familjerådgivare, eller att boka Ett Samtal i Taget (som vi förkortar till ESiT) där ni i första hand kan komma till oss för ett enda samtal.

  Tillsammans med familjerådgivaren kommer du och din partner överens om arbetsformer och vad som är målet för samtalet eller samtalen.

  ESiT vänder sig främst till par som på kortare varsel vill komma på endast ett samtal med familjerådgivare. ESiT kan mer betraktas som en konsultation där både par och rådgivare behöver fokusera på vad som är viktigast just nu.

  Läs mer i Malmö stads rapporter:

  Det här händer i första och ibland enda samtalet. (PDF, 661 KB)

  Single Session! Tre års erfarenheter. (PDF, 185 KB)

  Fäll ihop
 4. Hjälper det att gå till familjerådgivning?


  De flesta tycker faktiskt det. Doktor Ann-Marie Lundbladh har skrivit sin avhandling om effekterna av familjerådgivning. Hon fann att de flesta upplevde en klar förbättring i relationen efter kontakten med oss och att det också var förändringar som kvarstod över tid.

  För mer information kring Ann-Marie Lundblads doktorsavhandling -  Kärlek och hälsa, parbehandling i ett folkhälsoperspektiv.

  Även en utvärdering som gjorts vid Malmö stads familjerådgivning publicerad 2019 visar att par generellt upplever att familjerådgivning bidragit till en positiv effekt på relationen. Läs Malmö stads utvärdering 2019.

  Fäll ihop
 5. Synpunkter


  För oss är det viktigt att så säkert som möjligt få veta att ”hjälpen hjälper”. Därför behöver vi er feedback om både det som varit hjälpsamt och det ni inte varit nöjda med.

  Berätta om ni tycker att ni fått hjälp av samtalen hos oss.  Något ni saknade – något vi som rådgivare missade? Något ni uppskattade extra mycket? Skulle ni rekommendera andra att söka stöd hos familjerådgivningen? Självklart hanteras era synpunkter med sekretess och avidentifieras.

  Vi vill gärna ha era synpunkter och reflektioner från er kontakt med oss. Mejla oss gärna på mejladress; scf.familjeradgivningen@uppsala.se

  Fäll ihop
 6. Familjerådgivarens sekretess


  Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (OSL 26 kap 3§) detta innebär bland annat att vi inte för register över våra besökare och att vi inte skriver journaler.  Läs mer om absolut sekretess.

  Fäll ihop
 7. Avgifter


  Avgiften är 250 kronor per samtal som betalas med kort.  Samtal som avbokas senare än inom 24 timmar debiteras med 100 kronor.

  Fäll ihop
 8. Boka tid


  För bokning av traditionell familjerådgivning hänvisar vi till vår telefontid på måndagar och tisdagar mellan klockan 12.15 och 13.30.

  Besöksadress: Vaksalagatan 6
  Telefonnummer:  018 7271440.

  Vi har inte möjlighet att hjälpa er boka tider via mail.

  Bokning för ESiT sker från och med 28 februari på särskild telefontid på fredagar mellan kl 9 och 10. Telefonnummer 018 7271440. Tanken är att ni ska kunna erbjudas en tid för ett samtal redan till närmaste tisdag eller senast till nästkommande tisdag. När det gäller denna form av familjerådgivarsamtal ( ESiT) bokar vi aldrig in samtal längre fram än som längst till påföljande vecka. Detta för att möjliggöra ett flöde för nya par som önskar just ett enda samtal hos oss

  Alla samtal hos oss på familjerådgivningen varav 90 minuter.

  Fäll ihop