Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Behöver du som barn och ungdom eller som förälder hjälp och stöd kan du kontakta kommunen. Det kan till exempel handla om

 • att du som förälder behöver stöd
 • droger och alkohol
 • brott och ungdomstjänst
 • att du behöver någon att prata med
 • problem i din familj
 • problem i skolan eller på fritiden.

På kommunens webbplats för vård och omsorg hittar du verksamheter där du kan få stöd i olika former. Du kan vända dig till vilken enhet som helst, oavsett var i kommunen du bor. Alla besök är kostnadsfria. Du kan vara anonym.

Se vilket stöd du kan få på webbplatsen vardochomsorg.uppsala.se.

På webbplatsen Koll på Soc hittar du information om socialtjänsten som särskilt är riktad till barn och unga. Webbplatsen är skapad av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.

Se information för barn och unga på kollpasoc.se.

På Barnombudet i Uppsala läns webbplats hittar du information om flera olika verksamheter i Uppsala som ger stöd och råd till barn och unga.

Läs mer på  Barnombudet i Uppsala läns webbplats.

Om du behöver akut hjälp

Om du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga kan du kontakta Region Uppsalas Barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagning på Akademiska sjukhuset.

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

  Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

 • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

  Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

 • Förslaget: Fler socialarbetare och sommarjobb i Gottsunda

  Ytterligare socialarbetare i skolorna och projekt som utforskar hur lågstadiet och socialtjänsten kan samarbeta närmare. Det är några av förslagen på hur det nya statsbidraget från Socialstyrelsen ska fördelas.

Se fler nyheter

Kampanjer