Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

När du nattvandrar ställer du upp för unga som är ute på eftermiddagar, kvällar och nätter. Du är ett viktigt stöd och en trygg vuxen som skapar positiva relationer med ungdomarna du möter.

Vuxennärvaro på tider och platser där vuxennärvaron är låg

Många unga som är ute på sena eftermiddagar, kvällar och nätter saknar trygga vuxna. Som nattvandrare är du där, frågar hur någon mår, lyssnar, plåstrar om eller kallar på hjälp i vissa fall.

Tillsammans med andra nattvandrare fungerar du som stöd, förebild och social trygghet för unga som är ute på platser där vuxennärvaron är låg. Det minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld.

Uppsala ungdomsjour samordnar nattvandring tillsammans med Uppsalas lokala nattvandrarföreningar och i samverkan med stiftelsen nattvandring.nu .

Du som vuxen kan nattvandra

Du behöver vara 18 år eller äldre för att nattvandra. Du ska vara en god förebild för ungdomarna som du möter. Du nattvandrar alltid tillsammans med en eller flera andra, aldrig ensam. Du ska vara nykter och drogfri.

Du väljer om du vill nattvandra regelbundet eller någon gång ibland.

Börja nattvandra

Vi söker nattvandrare eftersom behovet av trygga vuxna ute i samhället är stort, inte minst under pågående pandemi. Du som nattvandrar tar personligt ansvar för att hålla avstånd och undvika smittspridning.

Anmäl dig till din lokala nattvandrarförening eller till Uppsala ungdomsjour, uppsalaungdomsjour@uppsala.se.

Om du vill vara med att starta upp en lokal nattvandrargrupp där du bor kontaktar du Uppsala Ungdomsjour och/eller stiftelsen nattvandring.nu för mer information.

Nattvandrargrupper i Uppsala

Det finns grupper av nattvandrare i följande områden:

 • Stenhagen
 • Gottsunda
 • Eriksberg (tillfällig paus på grund av få vandrare)
 • Sunnersta
 • Årsta/Sala Backe
 • Sävja
 • Liljefors/Gränby
 • Kvarngärdet
 • Storvreta
 • City
 • Vattholma (tillfällig paus på grund av få vandrare)
 • Björklinge
Kontakta Uppsala ungdomsjour

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

  Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

 • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

  Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

 • Förslaget: Fler socialarbetare och sommarjobb i Gottsunda

  Ytterligare socialarbetare i skolorna och projekt som utforskar hur lågstadiet och socialtjänsten kan samarbeta närmare. Det är några av förslagen på hur det nya statsbidraget från Socialstyrelsen ska fördelas.

Se fler nyheter

Kampanjer