Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Föräldrar betalar en avgift för placerade barn

Du som är förälder till ett barn som är placerat på ett HVB (hem för vård eller boende), i ett familjehem eller liknande, är skyldig att bidra till kostnaden för placeringen. Det gäller både för placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Ersättningsskyldigheten gäller oberoende om du som förälder är vårdnadshavare för barnet eller inte. Beräkningen ska göras för var och en av er som är föräldrar, även om ni bor tillsammans.

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård utanför det egna hemmet.

Avgiften påverkas av årsinkomst och försörjningsplikt

Hur mycket du ska betala beror på din årsinkomst och hur många barn du försörjer. Om din inkomst eller dina familjeförhållanden ändras ska du alltid kontakta oss.

Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga det som motsvarar högsta underhållstödsbeloppet.

Du som förälder står för kostnaderna för de resor du gör för att träffa ditt barn. Om du inte har råd ska du i första hand kontakta din handläggare för ekonomiskt bistånd.

Ersättningsskyldighet och överklagande

Ersättningsskyldigheten upphör när ditt barn flyttar hem till föräldrahemmet igen eller när ditt barn fyller 18 år.

Du som förälder kan inte överklaga beslutet om vad du ska betala i ersättning till kommunen.

Andra bidrag, stöd och ersättningar påverkas

När ditt barn placeras i familjehem eller på HVB påverkas de bidrag som är knutna till barnet:

 • Barnbidrag - barnbidrag ska enligt Försäkringskassan alltid följa barnet. Barnbidraget flyttas därför över till familjehemmet. Om barnet är placerad på HVB utbetalas barnbidraget till socialnämnden.
 • Underhållsstöd - du har inte rätt till underhållsstöd när barnet är placerat. Och du måste själv ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan när placeringen upphör.
 • Vårdbidrag – Försäkringskassan beviljar inte vårdbidrag för placerade barn. Kontakta Försäkringskassan för mer information.
 • Ekonomiskt bistånd – ekonomiskt bistånd beviljas inte för kostnader för barnet när barnet är placerad. Du kan ansöka om att få ekonomiskt bistånd för umgänge och umgängesresor.
 • Bostadsbidrag och tillägg - kontakta Försäkringskassan för att få svar på om ditt bostadsbidrag påverkas av att barnet inte bor hemma.
 • Studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) - som vårdnadshavare kan du behålla barnets studiestöd, men det ska komma barnet till godo. Socialnämnden kan om det finns särskilda skäl begära att studiestödet ska betalas till socialnämnden.
 • Barnpension – Försäkringskassan fortsätter att betala ut barnpension till förälder även om barnet placeras. Du som förälder bör använda barnpensionen för kostnader för barnet under placeringstiden, till exempel kläder och fritidsaktiviteter. Om barnpensionen inte förvaltas på ett för barnet tryggt sätt kan socialnämnden anmäla det till överförmyndarnämnden.
Kontakta receptionen för barn och unga

Du når oss under kontorstid på vardagar:
Måndag–fredag 8.45–16.00
Lunchstängt 11.45–12.45

Telefon:
018-727 52 30
Postadress:
Socialförvaltningen barn och unga
Service och administration Ekonomigruppen
Stadshusgatan 2
753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Mer kul på fritiden för mellanstadiebarnen i Sävja

  Sedan ett år tillbaka pågår ett projekt i Sävja. Barn i årskurs 4 och 5 och deras vårdnadshavare är i fokus. Fritidsaktiviteter för barnen och stöd till vårdnadshavare är två delar som projektet jobbar med. Insatserna bidrar till att öka tryggheten i området.

 • Anhörigveckan 4–6 oktober - stöd till dig som stöttar någon

  På Anhörigcentrum kan du som hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en demenssjukdom få stöttning. Under den årliga Anhörigveckan kan du gå på kostnadsfria föreläsningar som kan göra tillvaron lite lättare för dig som anhörig.

 • Delta i nattvandring under kulturnatten

  10 september är det dags igen för Kulturnatten i Uppsala. En dag då många ungdomar befinner sig ute runt om i Uppsala. Tillsammans kan vi skapa trygghet genom att nattvandra.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.