Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

 1. Anmäl misstanke om att barn och unga far illa


  Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten. Socialtjänsten har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

  Du behöver inte vara säker på att någon inte har det bra, det räcker med att du är orolig. Det är sedan socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om det behövs en utredning eller inte.

  Du kan alltid välja att vara anonym, men det är lättare för socialtjänsten att ta kontakt med familjen om de kan berätta vem som gjort en anmälan.

  Anmäl oro för barn och unga – för privatpersoner (PDF, 2 MB)

  Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, utan att namnge familjen.

  Personal som arbetar med barn och unga är skyldig att anmäla

  Om du har kontakt med barn och unga i ditt yrke och är orolig för att någon på något sätt far illa, är du skyldig att anmäla det. Det kallas för anmälningsskyldighet.

  Anmäl oro för barn och unga – för professionella (PDF, 815 KB)

  Fäll ihop
 2. Utredning


  När socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.

  För att ta reda på barnets behov av hjälp, stöd eller skydd pratar vi med föräldrarna, barnet och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

  I samtalen fokuserar vi på

  • barnets behov
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och föräldrarnas förmåga.

  Inom fyra månader ska socialtjänsten föreslå vilken hjälp som blir bäst för barnet.

  Fäll ihop
 3. Beslut om hjälp, stöd eller skydd


  Det vanligaste är att socialtjänsten hjälper barnet med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke. Om barnet har fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan föräldrarnas samtycke – om barnet själv vill det.

  Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Då ansöker socialnämnden för barn och unga om en åtgärd som kallas LVU – vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan LVU-ansökan gör socialnämnden hos domstol och bara i ett läge som är mycket allvarligt eller farligt för barnet.

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta mottagningsenheten IFO barn och unga

  Vi svarar på mejl under kontorstid. Övriga tider kan du vända dig till socialjouren.

  Telefon: 018-727 52 30
  Besöksadress: Hamnesplanaden 3
  Fäll ihop