Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

 1. Anmäl misstanke om att barn och unga far illa


  Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Det kallas för en orosanmälan.

  Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är sedan socialtjänsten som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp.

  Som privatperson kan du kan välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan. Som professionell anmälare har du en anmälningsskyldighet vilket innebär att du inte kan välja att vara anonym.

  Om du är osäker på hur du ska göra en anmälan är du välkommen att ringa och rådgöra med socialtjänsten, 018-727 52 30. Socialtjänsten i Uppsala kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid.

  Anmäl oro för barn och unga (PDF, 1 MB)

  Fäll ihop
 2. Utredning


  När socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.

  För att ta reda på barnets behov av hjälp, stöd eller skydd pratar vi med föräldrarna, barnet och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

  I samtalen fokuserar vi på:

  • barnets behov
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och föräldrarnas förmåga.

  Inom fyra månader ska socialtjänsten föreslå vilken hjälp som blir bäst för barnet.

  Fäll ihop
 3. Beslut om hjälp, stöd eller skydd


  Det vanligaste är att socialtjänsten hjälper barnet med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas samtycke. Om barnet har fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan föräldrarnas samtycke – om barnet själv vill det.

  Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Då ansöker socialnämnden för barn och unga om en åtgärd som kallas LVU – vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan LVU-ansökan gör socialnämnden hos domstol och bara i ett läge som är mycket allvarligt eller farligt för barnet.

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta mottagningsenheten barn och unga

  Du når oss under kontorstid på vardagar:

  Måndag–torsdag 8.45–16.00
  Fredag 8.45-15.00
  Lunchstängt 11.45–12.45

  Om du gör en anmälan eller mejlar efter vår arbetstid ser vi din orosanmälan nästa arbetsdag.

  Utanför kontorstid kan du göra en orosanmälan till socialjouren: 018–15 00 00.

  Telefon: 018-727 52 30
  Fax: 018-727 53 37
  Besöksadress: Hamnesplanaden 3
  Postadress: Socialförvaltningen barn och unga, Hamnesplanaden 3, 753 19 Uppsala
  Fäll ihop