Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

För att få adoptera måste du vara minst 18 år och ha ett medgivande från socialnämnden. Du kan adoptera ensam eller tillsammans med din partner under förutsättning att ni är sammanboende eller gifta.

Läs om de nya adoptionsreglerna på regeringen.se.

Informationssamtal

Familjerättsenheten erbjuder ett samtal med grundläggande information om förutsättningarna för adoption och om adoptionsförfarandet.

Föräldrautbildning

Innan du ansöker om medgivande för adoption ska du ha deltagit i en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen ger kunskap om adoptivbarnets behov och vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

För att gå utbildningen i Uppsala ska du vända dig till Studiefrämjandet i Uppsala för information om kursstart:
Telefon: 018-19 46 00
E-post: uppsala@studieframjandet.se

Medgivandeutredning

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Det gör du i den kommun där du är bosatt. Familjerättsenheten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder.

Utredningen handlar bland annat om tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, ekonomi, kunskap och insikter om adopterade barns behov och din syn på barnuppfostran.

Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i tre år. Du har rätt att överklaga ett beslut som går dig emot.

Utredningen fungerar också som en presentation för de utländska myndigheterna när de ska välja familj till barnet. 

Adoptioner inom Sverige

Adoptioner inom Sverige kallas ibland för nationell adoption. Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten. Du behöver därför göra en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger ofta socialnämnden och familjerättsenheten i uppdrag att utreda frågan innan de fattar beslut.

De flesta nationella adoptioner handlar om närståendeadoption, det kan till exempel handla om adoption av en makes barn eller ett barn man är släkt med. Det kan också handla om ett barn som tas om hand av familjehemsföräldrar.

En adoption får betydelse för bland annat rätten att ärva, vårdnaden om barnet och skyldighet för underhåll.

Läs om adoption på Sveriges Domstolars webbplats

Kontakta familjerättsenheten

Telefontider:
Måndag och fredag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30, 15.00–16.00

Telefonrådgivning:
Familjerättssekreterare har telefonrådgivning på 018-727 15 00 följande tider:
Måndag 9.00–10.00
Tisdag 9.00–10.00
Torsdag 9.00–10.00 och 15.00–16.00
Fredag 9.00–10.00

Telefon:
018-727 15 00
Besöksadress:
Kungsängsgatan 74

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

  • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

    Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

  • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

    Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

  • Förslaget: Fler socialarbetare och sommarjobb i Gottsunda

    Ytterligare socialarbetare i skolorna och projekt som utforskar hur lågstadiet och socialtjänsten kan samarbeta närmare. Det är några av förslagen på hur det nya statsbidraget från Socialstyrelsen ska fördelas.

Se fler nyheter

Kampanjer