Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

För att få adoptera måste du vara minst 18 år och ha ett medgivande från socialnämnden. Du kan adoptera ensam eller tillsammans med din partner under förutsättning att ni är sammanboende eller gifta.

Läs om de nya adoptionsreglerna på regeringen.se.

Informationssamtal

Familjerättsenheten erbjuder ett samtal med grundläggande information om förutsättningarna för adoption och om adoptionsförfarandet.

Föräldrautbildning

Innan du ansöker om medgivande för adoption ska du ha deltagit i en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen ger kunskap om adoptivbarnets behov och vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

För att gå utbildningen i Uppsala ombeds du vända dig till Studiefrämjandet i Uppsala för information om kursstart:
Telefon: 018-19 46 00
E-post: uppsala@studieframjandet.se

Medgivandeutredning

Efter föräldrautbildningen kan du ansöka om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Det gör du i den kommun där du är bosatt. Familjerättsenheten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder.

Utredningen handlar bland annat om tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, ekonomi, kunskap och insikter om adopterade barns behov och din syn på barnuppfostran.

Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i tre år. Du har rätt att överklaga ett beslut som går dig emot.
Utredningen fungerar också som en presentation för de utländska myndigheterna när de ska välja familj till barnet. 

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din makes, makas eller partners barn ska du lämna in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger familjerättsenheten i uppdrag att utreda och bedöma om adoptionen är till fördel för barnet. Familjerättsenhetens utredning ligger sedan till grund för tingsrättens beslut.

Mer information om att adoptera finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats.

Kontakta familjerättsenheten

Telefontider
Måndag och fredag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30, 15.00–16.00

Telefonrådgivning
Familjerättssekreterare har telefonrådgivning på telefon 018-727 15 00 följande tider:
Måndag 9.00–10.00
Tisdag 9.00–10.00
Torsdag 9.00–10.00 och 15.00–16.00
Fredag 9.00–10.00

Telefon:
018-727 15 00
Besöksadress:
Kungsängsgatan 74

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

  • Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet

    Uppsala kommun förstärker socialtjänstens insatser mot ungdomskriminalitet. Nu införs nya arbetssätt med särskilt fokus på barn och unga som begår brott eller är i riskzon för kriminalitet och ett ökat samarbete med polisen.

  • Stör döden – en kampanj för att uppmärksamma självmord

    I dag är det den Internationella suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma dagen och det arbete som görs i länet sprider Region Uppsala och länets samtliga kommuner informationskampanjen ”Stör döden”.

Kampanjer