Ordningsvakter i centrala Uppsala

 1. I korthet


  Kommunen anlitar ordningsvakter som går runt i centrala Uppsala under eftermiddagar och kvällar för att öka tryggheten i staden.

  Ordningsvakterna arbetar i första hand med att skapa trygghet genom att prata och ta kontakt med människor som verkar och rör sig i centrum. Men de har också befogenheter att ingripa i hotfulla situationer.

  Försöksperioden med ordningsvakter började sommaren 2017 och ska pågå till och med 31 maj 2018. Kommunen förbereder också en ny ansökan till polisen så att ordningsvakterna kan få tillstånd att fortsätta sin verksamhet även efter att försöksperioden gått ut.

  Fäll ihop
 2. Komplement till polisen


  Ordningsvakterna är ett komplement till polisens närvaro i centrala Uppsala. 

  Möjlighet att aktivt ingripa

  För att ordningsvakterna ska kunna ingripa aktivt, genom att exempelvis avvisa eller omhänderta personer, har Uppsala kommun ansökt om att inrätta ett så kallat LOV 3-område i centrala Uppsala. LOV 3-området innebär att alla ordningsvakter som arbetar i till exempel gallerior och i Resecentrum får samma befogenhet att ingripa också utanför byggnaderna.

  Arbetar parvis

  Ordningsvakterna arbetar alltid parvis, två och två, och det kommer att finnas mellan fyra och åtta vakter i tjänst samtidigt beroende på schemaläggning. De bär reglementsenlig ljusblå klädsel, oftast med gul reflexväst.

  Fäll ihop
 3. Här arbetar ordningsvakterna


  Det exakta geografiska området för ordningsvakterna och det så kallade LOV 3-området bestämmer kommunen tillsammans med polisen.

  Området i centrala Uppsala är en dryg kvadratkilometer stort och sträcker sig ungefär mellan gatorna Väderkvarnsgatan, Strandbodkilen, Sjukhusvägen, Dag Hammarskjölds väg och S:t Olofsgatan.

  Område för ordningsvakter i centrala Uppsala

  Fäll ihop