Kontakt och information i krissituationer

Det är viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna eller få information om något händer.

När du behöver hjälp

Akut nödsituation – ring 112 

Ring 112 om du eller någon annan behöver akut hjälp av polis, räddningstjänst eller ambulans.

Polisen – ring 114 14 

I alla situationer som inte är akuta, når du polisen via telefonnummer 114 14. Polisens webbsida är www.polisen.se.

Sjukvårdsrådgivning – ring 1177

Om du vill ha sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177, men du kan också gå in på www.1177.se för att få information om sjukdomar, symptom och hälsa.

Trygghetsjouren – för dig som har trygghetslarm

Trygghetsjouren bevakar alla trygghetslarm och skickar personal om du larmar eller ringer. Du som har trygghetslarm kan ringa 018-727 51 70 eller 112 och begära Trygghetsjouren.

Få information om krishändelser

I samband med större olyckor eller samhällshändelser finns många olika sätt att få information om vad som händer.

VMA – viktigt meddelande till allmänheten

När det inträffar en stor olycka som myndigheterna behöver informera om, används utomhussirener som sänder ut signalen viktigt meddelande till allmänheten.
På krisinformation.se kan du läsa mer om VMA

När du hör sirenerna, bör du söka mer information på ett av dessa sätt:

  • Ring telefonnummer 113 13, där du kan få information om vad som står på eller själv komma med upplysningar.
  • Besök webbsidan www.krisinformation.se.
  • Gå in på text-tv – sidan 599.
  • Slå på radion och lyssna efter meddelanden.

Efter olyckan

Om du har varit med om en olycka och har frågor eller synpunkter, kontakta Uppsala brandförsvar på brandforsvaret@uppsala.se.