Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Du som behöver hjälp och stöd i frågor som rör alkohol och droger, missbruk och olika beroenden kan vända dig till socialtjänstens vuxenavdelning. Vi utreder dina behov och beslutar tillsammans med dig om lämpliga insatser: till exempel en kontaktperson, plats på ett boende eller någon form av behandling.

  Vuxenavdelningarna arbetar familjeorienterat och tillsammans med barnenheterna. Vi bildar ett team för att hålla ihop hela familjen, öka barnens delaktighet och välmående samt samordna eventuellt stöd.

 2. Alkoholberoende

  Du som har problem med alkohol, alkoholmissbruk eller alkoholberoende kan få hjälp utifrån din situation.

  Du kan bland annat få hjälp med

  • informationssamtal om alkohol
  • motivationsarbete
  • stödkontakt
  • kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer (Addiction Severity Index)
  • boendestöd i hemmet
  • stödboende  
  • behandlingsinsatser i öppen- eller slutenvård.
 3. Narkotikaberoende

  Du som har problem med missbruk av narkotika kan få hjälp att analysera och kartlägga ditt missbruk.

  Vi erbjuder bland annat

  • informationssamtal om narkotika
  • motivationsarbete
  • stödkontakt
  • urinprover för narkotikaanalys
  • kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer (Addiction Severity Index)
  • stödboende
  • behandlingsinsatser inom öppen- eller slutenvård.
 4. Ansök och anmäl: kontakta mottagningsenheten

  Du som är minst 21 år kan själv ansöka om olika stödinsatser hos socialtjänsten. Mottagningsenheten utreder dina behov och beslutar i samråd mig dig vilka insatser som är lämpliga: till exempel en kontaktperson, plats på ett boende eller någon form av behandling. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken vårdinsats som blir aktuell.

  Efter utredningen slussar mottagningsenheten dig vidare till rätt enhet inom socialtjänsten.

  Du kan också vända dig till mottagningsenheten för att

  • få råd om ditt eget eller någon annans spel-, drog- eller alkoholmissbruk
  • göra en anmälan.

  Läs om hur det fungerar när du gör en anmälan till socialtjänsten.

 5. Kontakta Beroendeenheterna
  Telefon:
  018-727 63 00
  Fax:
  018-727 77 05
  Besöksadress:
  Bangårdsgatan 4 A
  Kontakta mottagningsenheten
  Telefon:
  018-727 63 00
  Fax:
  018-727 77 05
  Besöksadress:
  Bangårdsgatan 4 A

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • Stör döden – en kampanj för att uppmärksamma självmord

  I dag är det den Internationella suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma dagen och det arbete som görs i länet sprider Region Uppsala och länets samtliga kommuner informationskampanjen ”Stör döden”.

 • Ny gemensam familjecentral ska öppna i Gottsunda centrum

  Hösten 2021 kommer öppna förskolan, Svenska för invandrare (SFI) och Råd & Stöd flytta in i gemensamma lokaler med Mödra- och Barnavårdscentralen i Gottsunda centrum. Målet med den nya familjecentralen är att ytterligare stärka fokus på barnens och familjernas behov.