Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Du som behöver hjälp och stöd i frågor som rör alkohol och droger, missbruk och olika beroenden kan vända dig till socialtjänstens vuxenavdelning. Vi utreder dina behov och beslutar tillsammans med dig om lämpliga insatser: till exempel en kontaktperson, plats på ett boende eller någon form av behandling.

  Vuxenavdelningarna arbetar familjeorienterat och tillsammans med barnenheterna. Vi bildar ett team för att hålla ihop hela familjen, öka barnens delaktighet och välmående samt samordna eventuellt stöd.

 2. Alkoholberoende

  Du som har problem med alkohol, alkoholmissbruk eller alkoholberoende kan få hjälp utifrån din situation.

  Du kan bland annat få hjälp med

  • informationssamtal om alkohol
  • motivationsarbete
  • stödkontakt
  • kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer (Addiction Severity Index)
  • boendestöd i hemmet
  • stödboende  
  • behandlingsinsatser i öppen- eller slutenvård.
 3. Narkotikaberoende

  Du som har problem med missbruk av narkotika kan få hjälp att analysera och kartlägga ditt missbruk.

  Vi erbjuder bland annat

  • informationssamtal om narkotika
  • motivationsarbete
  • stödkontakt
  • urinprover för narkotikaanalys
  • kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer (Addiction Severity Index)
  • stödboende
  • behandlingsinsatser inom öppen- eller slutenvård.
 4. Ansök och anmäl: kontakta mottagningsenheten

  Du som är minst 21 år kan själv ansöka om olika stödinsatser hos socialtjänsten. Mottagningsenheten utreder dina behov och beslutar i samråd mig dig vilka insatser som är lämpliga: till exempel en kontaktperson, plats på ett boende eller någon form av behandling. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken vårdinsats som blir aktuell.

  Efter utredningen slussar mottagningsenheten dig vidare till rätt enhet inom socialtjänsten.

  Du kan också vända dig till mottagningsenheten för att

  • få råd om ditt eget eller någon annans spel-, drog- eller alkoholmissbruk
  • göra en anmälan.

  Läs om hur det fungerar när du gör en anmälan till socialtjänsten.

 5. Kontakta Beroendeenheterna
  Telefon:
  018-727 63 00
  Fax:
  018-727 77 05
  Besöksadress:
  Bangårdsgatan 4 A
  Kontakta mottagningsenheten
  Telefon:
  018-727 63 00
  Fax:
  018-727 77 05
  Besöksadress:
  Bangårdsgatan 4 A

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • Evenemang på internationella dagen mot våld mot kvinnor

  Hör bland annat journalisten Kerstin Weigl prata om sitt arbete med att dokumentera tio år av fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner. Uppsala kommuns jämställdhetsråd och Stadsbiblioteket bjuder in till kväll för att uppmärksamma internationella dagen mot våld mot kvinnor 25 november.

 • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

  Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

 • Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

  Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.

Se fler nyheter