Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Du kan få stöd om du vill lämna kriminalitet, är över 21 år och riskerar att straffas av personer i det kriminella sammanhang som du ingår i eller varit en del av. Kommunens avhopparverksamhet samarbetar med andra aktörer för att ge dig skydd.

Kartlägger dina behov

När du kontaktar kommunens avhopparverksamhet tar vi hjälp av polisen för att kontrollera din koppling till kriminella nätverk eller organiserad brottslighet. Polisen hjälper oss även med att bedöma vilka risker och hot som finns kring dig. Vi utreder också din livssituation för att se om det finns andra anledningar till att du behöver stöd.

När vi har en tydlig bild av din situation tar vi ställning till om vi kan ge dig stöd och i så fall hur.

Stöd utifrån dina behov

Din situation och dina behov avgör vilket stöd du kan få. Det kan handla om insatser för att skydda dig. Du kan också få hjälp att bygga upp gamla relationer och utveckla ett liv utan kriminalitet.

Du behöver vara drogfri för att insatserna och skyddet ska fungera. Om du inte är drogfri kan du få behandling för att bli av med ditt beroende.

Förutsättningar för att få stöd

Du måste vara motiverad att lämna kriminalitet för att vi ska hjälpa dig. Vi har löpande kontakt med polisen eftersom att ett krav för att du ska få stöd är att du inte går tillbaka till brottslighet.

Du måste vara över 21 år och ha en hotbild kopplad till dig, det vill säga att du riskerar att straffas av personer i det kriminella sammanhang som du ingår i eller varit en del av.

Det finns inga krav på att du ska ange andras eventuella brottsliga handlingar för att du ska få hjälp.

Till dig som är anhörig

Du är välkommen att kontakta kommunens avhopparverksamhet om du är orolig för en anhörig eller undrar vilken hjälp som finns att få.

Mer information för dig som vill lämna kriminalitet finns på webbplatsen avhoppare.se

Telefon: 018-727 19 02, måndag–fredag 9.00–12.00

E-post: avhopp@uppsala.se

Du kan vara anonym om du vill ha rådgivning men om du vill ha stöd behöver du lämna dina personuppgifter.

Nyheter om socialt stöd till vuxna

  • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

    Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

  • Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

    Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.