Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Förhandsbedömning

När en anmälan kommer in till socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning. Vi värderar informationen i anmälan och avgör om det behövs någon åtgärd. Om personen tackar nej till den hjälp som erbjuds enligt socialtjänstlagen så händer det normalt inget mer.

Socialsekreteraren gör också en bedömning utifrån lagen om vård av missbrukare (LVM). 

I vissa fall slussar socialtjänsten personen vidare till en annan myndighet. 

Kontakta mottagningsenheten (kontaktuppgifter nedan) för vuxna för att göra en anmälan eller få råd om din eller någon annans situation. 

Du kan också anmäla misstanke om att barn och unga far illa.

Utredning

Du som är 21 år eller äldre kan själv kontakta socialtjänsten. Vi gör då en utredning där vi tittar på dina förhållanden och behov.

Socialtjänstens arbete med vuxna missbrukare regleras huvudsakligen i socialtjänstlagen kompletterad med tvångslagstiftningen, LVM (lag om vård av missbrukare). Vård enligt LVM kräver en prövning av förvaltningsdomstolen. 

I de fall du har barn arbetar vuxenavdelningarna familjeorienterat tillsammans med barnenheterna.Vi bildar ett team för att hålla ihop hela familjen, öka barnens delaktighet och välmående samt samordna eventuellt stöd.

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. 

Kontakta mottagningsenheten
Telefon:
018-727 63 00
Fax:
018-727 77 05
Besöksadress:
Bangårdsgatan 4 A

Nyheter om socialt stöd till vuxna

  • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

    Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

  • Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

    Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.