Coronaviruset och Covid-19 – Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om Covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

I Uppsala kommun finns stödboenden och härbärgen som riktar sig dig som är hemlös och som har en missbruksproblematik. Stödboende är en del i en vårdkedja för att komma vidare till ett eget boende. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen. Kommunens härbärgen är öppna för dig som är i behov av akut hjälp med boende.

Stödboenden

Stödboendet Söderforsgatan/Ullforsgatan (Flersteget)

Ett boende för dig med alkohol- och drogproblem. Målgruppen är personer som saknar boende och som har en missbruks- och beroendeproblematik. På boendet finns det tillgänglig personal dygnet runt. Boendet är drogfritt och alkoholfritt.
Stödboendet vid Söderforsgatan och Ullforsgatan är en del i en vårdkedja där du får hjälp att avhålla dig från missbruk och komma vidare till ett eget boende. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.
Läs om stödboendet på vardochomsorg.uppsala.se

Kontakta socialförvaltningen för att ansöka om plats på boendet.

Idun – drogfritt boende för kvinnor

Idun är på samma sätt som Söderforsgatans stödboende en del i en vårdkedja mot ett nyktert och självständigt liv. Idun riktar sig till kvinnor som är hemlösa och som har en missbruksproblematik. Insatsen är behovsprövad och följs upp regelbundet av ansvarig handläggare inom socialförvaltningen.
Läs om boendet på vardochomsorg.uppsala.se

Rättarbostaden

Rättarbostaden är ett korttidsboende för män med missbruksproblem. Frösunda omsorg AB ansvarar för driften av verksamheten enligt avtal med Uppsala kommun.

Sagahemmets stödboende

Sagahemmets stödboende ligger i centrala Uppsala och drivs av Frälsningsarmén. Stödboendet är till för dig som är hemlös och som har en missbruksproblematik. Verksamheten har ett nära samarbete med socialförvaltningen i Uppsala. Frälsningsarmén driver också ett härbärge för hemlösa män i samverkan med Uppsala kommun.

Adress: Storgatan 2A
Telefon: 018-12 81 57
Telefon reception: 018-10 08 01

Läs om stödboendet på Sagahemmets webbplats.

Härbärgen

Härbärget Söderforsgatan (Flersteget)

Härbärget på Söderforsgatan erbjuder en sängplats för dig som saknar boende och som vistas i Uppsala kommun. Verksamheten är uppdelad i en del för kvinnor och en del för män. Härbärget är i första hand ett akutboende för personer med en alkohol- eller drogproproblematik. Verksamheten har ett nära samarbete med kommunens missbruksgrupper och erbjuder hjälp med att komma vidare till en missbruksbehandling.

Adress: Söderforsgatan 14
Telefon: 018-727 72 70
Läs om härbärget på vardochomsorg.uppsala.se

Sagahemmets natthärbärge

Sagahemmets härbärge har sex platser och riktar sig till kvinnor som är hemlösa. Verksamheten drivs av Frälsningsarmén i samverkan med Uppsala kommun.

Adress: Storgatan 2A
Läs om härbärget på Sagahemmets webbplats. 

Träffpunkterna Mikaelsgården och Värmestugan Grottan

Uppsala Stadsmission driver verksamheten Mikaelsgården  som riktar sig till hemlösa och som är öppen dagtid. Föreningen Hjälp till behövande driver Värmestugan Grottan. 

Adress: Drottninggatan 13
Telefon: 018-137110

Kontakta mottagningsenheten
Telefon:
018-727 63 00
Fax:
018-727 77 05
Besöksadress:
Bangårdsgatan 4 A

Nyheter om socialt stöd till vuxna

  • Stör döden – en kampanj för att uppmärksamma självmord

    I dag är det den Internationella suicidpreventiva dagen. För att uppmärksamma dagen och det arbete som görs i länet sprider Region Uppsala och länets samtliga kommuner informationskampanjen ”Stör döden”.

  • Ny gemensam familjecentral ska öppna i Gottsunda centrum

    Hösten 2021 kommer öppna förskolan, Svenska för invandrare (SFI) och Råd & Stöd flytta in i gemensamma lokaler med Mödra- och Barnavårdscentralen i Gottsunda centrum. Målet med den nya familjecentralen är att ytterligare stärka fokus på barnens och familjernas behov.