Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

I Uppsala kommun finns stödboenden och härbärgen som riktar sig dig som är hemlös och som har en missbruksproblematik. Stödboende är en del i en vårdkedja för att komma vidare till ett eget boende. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen. Kommunens härbärgen är öppna för dig som är i behov av akut hjälp med boende.

Stödboenden

Stödboende Flersteget

Ett stödboende för män som har ett beroende. På boendet finns det personal dygnet runt. Boendet är alkohol- och drogfritt.

På Flerstegsboendet kan du förbättra din livssituation genom ett nyktert och drogfritt boende med dagligt stöd och tillsyn från personal. Målet är att du på sikt ska kunna bo på egen hand. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.

Stödboendet Flersteget på vardochomsorg.uppsala.se

Kontakta socialförvaltningen för att ansöka om plats på boendet

Idun stödboende

Idun är ett alkohol- och drogfritt stödboende för kvinnor med beroende. Det finns personal i tjänst vardagar 8.00–21.00 och på helger 9.00–18.30. På Idun kan du förbättra din livssituation genom ett nyktert och drogfritt boende med dagligt stöd och tillsyn från personal. Målet är att du på sikt ska kunna bo på egen hand. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.

Idun stödboende på vardochomsorg.uppsala.se

Kontakta socialförvaltningen för att ansöka om plats på boendet

Sagahemmets stödboende

Sagahemmets stödboende ligger i centrala Uppsala och drivs av Frälsningsarmén. Stödboendet är till för dig som är hemlös och som har en missbruksproblematik. Verksamheten har ett nära samarbete med socialförvaltningen i Uppsala. Frälsningsarmén driver också ett härbärge för hemlösa män i samverkan med Uppsala kommun.

Adress: Storgatan 2A
Telefon: 018-12 81 57
Telefon reception: 018-10 08 01

Sagahemmets stödboendes webbplats

Härbärgen

Härbärget Söderforsgatan (Flersteget)

Härbärget på Söderforsgatan erbjuder en sängplats för män som saknar boende och som vistas i Uppsala kommun. Härbärget är i första hand ett akutboende för personer med en alkohol- eller drogproblematik. Verksamheten har ett nära samarbete med kommunens missbruksgrupper och erbjuder hjälp med att komma vidare till en missbruksbehandling.

Adress: Söderforsgatan 14
Telefon: 018-727 72 70

Härbärget Söderforsgatans (Flersteget) på vardochomsorg.uppsala.se

Sagahemmets natthärbärge

Sagahemmets härbärge har sex platser och riktar sig till kvinnor som är hemlösa. Verksamheten drivs av Frälsningsarmén i samverkan med Uppsala kommun.

Adress: Storgatan 2A

Sagahemmets natthärbärges webbplats

Träffpunkt Värmestugan Grottan

Föreningen Hjälp till behövande driver Värmestugan Grottan. 

Adress: Drottninggatan 13
Telefon: 018-137110

Träffpunkt Mikaelsgården

Uppsala Stadsmission driver verksamheten Mikaelsgården som riktar sig till hemlösa. De har öppet dagtid.

Adress: Skolgatan 24, vid Mikaelskyrkan
Telefon: 018-16 03 33

Träffpunkt Mikaelsgårdens webbplats

Kontakta mottagningsenheten
Telefon:
018-727 63 00
Fax:
018-727 77 05
Besöksadress:
Bangårdsgatan 4 A

Nyheter om socialt stöd till vuxna

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

  • Så arbetar vi med:

    Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

    Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

  • Så arbetar vi med:

    Psykisk hälsa

    Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.