Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

I Uppsala kommun finns stödboenden och härbärgen som riktar sig dig som är hemlös och som har en missbruksproblematik. Stödboende är en del i en vårdkedja för att komma vidare till ett eget boende. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen. Kommunens härbärgen är öppna för dig som är i behov av akut hjälp med boende.

Stödboenden

Stödboende Flersteget

Ett stödboende för män som har ett beroende. På boendet finns det personal dygnet runt. Boendet är alkohol- och drogfritt. På Flerstegsboendet kan du förbättra din livssituation genom ett nyktert och drogfritt boende med dagligt stöd och tillsyn från personal. Målet är att du på sikt ska kunna bo på egen hand. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.

Läs om stödboendet på vardochomsorg.uppsala.se

Kontakta socialförvaltningen för att ansöka om plats på boendet

Idun stödboende

Idun är ett alkohol- och drogfritt stödboende för kvinnor med beroende. Det finns personal i tjänst vardagar 8.00–21.00 och på helger 9.00–18.30. På Idun kan du förbättra din livssituation genom ett nyktert och drogfritt boende med dagligt stöd och tillsyn från personal. Målet är att du på sikt ska kunna bo på egen hand. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.

Läs om boendet på vardochomsorg.uppsala.se

Kontakta socialförvaltningen för att ansöka om plats på boendet

Sagahemmets stödboende

Sagahemmets stödboende ligger i centrala Uppsala och drivs av Frälsningsarmén. Stödboendet är till för dig som är hemlös och som har en missbruksproblematik. Verksamheten har ett nära samarbete med socialförvaltningen i Uppsala. Frälsningsarmén driver också ett härbärge för hemlösa män i samverkan med Uppsala kommun.

Adress: Storgatan 2A
Telefon: 018-12 81 57
Telefon reception: 018-10 08 01

Läs om stödboendet på Sagahemmets webbplats.

Härbärgen

Härbärget Söderforsgatan (Flersteget)

Härbärget på Söderforsgatan erbjuder en sängplats för män som saknar boende och som vistas i Uppsala kommun. Härbärget är i första hand ett akutboende för personer med en alkohol- eller drogproblematik. Verksamheten har ett nära samarbete med kommunens missbruksgrupper och erbjuder hjälp med att komma vidare till en missbruksbehandling.

Adress: Söderforsgatan 14
Telefon: 018-727 72 70
Läs om härbärget på vardochomsorg.uppsala.se

Sagahemmets natthärbärge

Sagahemmets härbärge har sex platser och riktar sig till kvinnor som är hemlösa. Verksamheten drivs av Frälsningsarmén i samverkan med Uppsala kommun.

Adress: Storgatan 2A
Läs om härbärget på Sagahemmets webbplats. 

Träffpunkterna Mikaelsgården och Värmestugan Grottan

Uppsala Stadsmission driver verksamheten Mikaelsgården  som riktar sig till hemlösa och som är öppen dagtid. Föreningen Hjälp till behövande driver Värmestugan Grottan. 

Adress: Drottninggatan 13
Telefon: 018-137110

Kontakta mottagningsenheten
Telefon:
018-727 63 00
Fax:
018-727 77 05
Besöksadress:
Bangårdsgatan 4 A

Nyheter om socialt stöd till vuxna

  • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

    Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

  • Så kommer pandemin prägla jämställdhetsarbetet framöver

    Motverka hinder för utsatta grupper att komma i egenförsörjning, intensifiera det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka våld i nära relationer och prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående. Det är några av medskicken i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut för 2020.