Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Du som fyllt 21 år och behöver hjälp och stöd i frågor om missbruk och beroende kan göra en ansökan till socialtjänstens beroendeenheter.

Det kan gälla stöd för:

 • missbruk och beroende av alkohol, droger och narkotikaklassade mediciner (som inte är utskrivna av läkare)
 • spel om pengar
 • våldsutövare i nära relation som vill bryta sitt beteende.

Vi utreder dina behov i samråd med dig och beslutar om lämpliga behandlingsinsatser.

Du kan få hjälp med:

 • samtal om alkohol, droger, spel om pengar
 • samtal för våldsutövare i nära relation som vill bryta sitt beteende
 • motivationsarbete
 • stödkontakt
 • kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer (Addiction Severity Index)
 • boendestöd i hemmet
 • stödboende
 • behandlingsinsatser i öppen- eller slutenvård.

Vem kan ansöka om stöd?

Vuxen som har fyllt 21 år, god man eller förvaltare kan söka om stöd från socialtjänsten.

Ansök om stöd för vuxen

Du kan söka om stöd genom att kontakta socialförvaltningens beroendeenhet för vuxna.

Så behandlar vi din ansökan

När vi mottagit din ansökan om stöd startar vi en utredning. En socialsekreterare tar kontakt med dig för att utreda behovet av stöd. Därefter fattar vi beslut.

Läs om stöd du kan få i socialförvaltningens Råd- och behandlingsgrupp

Kontakta beroendeenheterna

Har du frågor är du välkommen att rådgöra med handläggare på beroendeenheternas mottagning på telefonnummer 018-727 63 00.

Telefontider:
Måndag–fredag 9.00–16.00 
Lunchstängt 12.00–13.00

Vill du nå oss utanför kontorstid kan du ringa till socialjouren på telefonnummer 018–15 00 00.

Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ring 112.

Telefon:
018-727 63 00
Fax:
018-727 77 05
Besöksadress:
Bangårdsgatan 4 A

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • De har gjort skillnad för människor - idag delades omsorgspriset 2022 ut

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag tog Jenny Zie, Susanne Wallin och Nora Broman emot årets omsorgspris. Genom sitt arbete inom arbetsmarknad, socialförvaltning samt vård och omsorg har de gjort positiv skillnad för människor.

 • Så arbetar kommunen med härbärge och stödboenden

  Kommunens härbärge och stödboenden är till för personer som är hemlösa. Många har även ett alkohol- och drogberoende och psykisk ohälsa. Härbärget löser situationen för natten medan stödboendena ofta är ett steg på vägen till ett eget boende.

 • Uppsökande projekt ska minska akut hemlöshet

  I uppsökarprojektet hemlöshet möter socionomerna Maria Ljungberg och Rosemarie Rask personer som är akut hemlösa. De tar reda på vilket stöd de hemlösa personerna behöver för att kunna förändra sin situation. Projektet pågår i drygt ett år.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.