Vuxna och missbruk

 1. I korthet


  Du som behöver hjälp och stöd i frågor som rör alkohol och droger, missbruk och olika beroenden kan vända dig till socialtjänstens vuxenavdelning. Vi utreder dina behov och beslutar tillsammans med dig om lämpliga insatser: till exempel en kontaktperson, plats på ett boende eller någon form av behandling.

  Vuxenavdelningarna arbetar familjeorienterat och tillsammans med barnenheterna. Vi bildar ett team för att hålla ihop hela familjen, öka barnens delaktighet och välmående samt samordna eventuellt stöd.

  Fäll ihop
 2. Alkoholberoende


  Du som har problem med alkohol, alkoholmissbruk eller alkoholberoende kan få hjälp utifrån din situation.

  Du kan bland annat få hjälp med

  • informationssamtal om alkohol
  • motivationsarbete
  • stödkontakt
  • kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer (Addiction Severity Index)
  • boendestöd i hemmet
  • stödboende  
  • behandlingsinsatser i öppen- eller slutenvård.

  Kontakta alkoholgruppen

  Telefon: 018-727 63 00
  Fax: 018-727 77 05
  Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A
  Fäll ihop
 3. Narkotikaberoende


  Du som har problem med missbruk av narkotika kan få hjälp att analysera och kartlägga ditt missbruk.

  Vi erbjuder bland annat

  • informationssamtal om narkotika
  • motivationsarbete
  • stödkontakt
  • urinprover för narkotikaanalys
  • kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer (Addiction Severity Index)
  • stödboende
  • behandlingsinsatser inom öppen- eller slutenvård.

  Kontakta narkotikagruppen

  Telefon: 018-727 63 00
  Fax: 018-727 77 05
  Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A
  Fäll ihop
 4. Ansök och anmäl: kontakta mottagningsenheten


  Du som är minst 21 år kan själv ansöka om olika stödinsatser hos socialtjänsten. Mottagningsenheten utreder dina behov och beslutar i samråd mig dig vilka insatser som är lämpliga: till exempel en kontaktperson, plats på ett boende eller någon form av behandling. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken vårdinsats som blir aktuell.

  Efter utredningen slussar mottagningsenheten dig vidare till rätt enhet inom socialtjänsten.

  Du kan också vända dig till mottagningsenheten för att

  • få råd om ditt eget eller någon annans missbruk
  • göra en anmälan.

  Läs om hur det fungerar när du gör en anmälan till socialtjänsten.

  Kontakta mottagningsenheten

  Telefon: 018-727 63 00
  Fax: 018-727 77 05
  Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A
  Fäll ihop