Formulär donationsstiftelse

Ansökan ska vara inne senast 2 oktober. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Ansökan om utdelning från Uppsala kommuns donationsstiftelser

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Gift/Partner/Sambo
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Barnets namn, ÅÅÅÅ) Separera barnen med kommatecken.
Ange belopp, värde och typ av tillgång. Till exempel bankmedel, fastigheter med mera.
Ange typ av skuld och belopp samt hur mycket du betalar i ränta och amortering per månad.
Vad söker du pengar till?
Hushållets inkomster

Ange hushållets inkomster per månad efter skatt.

Exempelvis sjukpenning, föräldrapenning och olika typer av bidrag.
Utgifter

Ange hushållets utgifter per månad.

Exempelvis trygghetslarm, fackföreningsavgift.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera ansökningen till donationsstiftelsen. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi raderar uppgifterna när hanteringen av ansökan är avslutad.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.