Formulär donationsstiftelse

Ansökan ska vara inne senast 2 oktober. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Ansökan om utdelning från Uppsala kommuns donationsstiftelser

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Gift/Partner/Sambo
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Barnets namn, ÅÅÅÅ) Separera barnen med kommatecken.
Ange belopp, värde och typ av tillgång. Till exempel bankmedel, fastigheter med mera.
Ange typ av skuld och belopp samt hur mycket du betalar i ränta och amortering per månad.
Vad söker du pengar till?
Hushållets inkomster

Ange hushållets inkomster per månad efter skatt.

Exempelvis sjukpenning, föräldrapenning och olika typer av bidrag.
Utgifter

Ange hushållets utgifter per månad.

Exempelvis trygghetslarm, fackföreningsavgift.

Kommunledningskontoret är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna i det här formuläret.

I samband med att du lämnar uppgifterna i formuläret medger du att Uppsala kommun behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt till registerutdrag enligt §26 Personuppgiftslagen. Dessutom kan du få dina uppgifter rättade.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.