Trygghetslarm

Du som vill ha ett trygghetslarm ska ansöka om det hos kommunens biståndshandläggare. Du når dem via Seniorguide Uppsala.

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp dygnet runt. Larmet har du alltid på dig, till exempel runt handleden. När du trycker på larmknappen får du röstkontakt med trygghetsjouren som kan skicka hemtjänst eller hemsjukvård till dig, om det behövs.

Du betalar en avgift för trygghetslarm. 

Läs om trygghetslarm och trygghetsjouren på vardochomsorg.uppsala.se

Kontakta seniorguide Uppsala

Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala