Socialtjänst: gör en anmälan

Förhandsbedömning

När en anmälan kommer in till socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning. Vi värderar informationen i anmälan och avgör om det behövs någon åtgärd. Om personen tackar nej till den hjälp som erbjuds enligt socialtjänstlagen så händer det normalt inget mer.

Socialsekreteraren gör också en bedömning utifrån lagen om vård av missbrukare (LVM). 

I vissa fall slussar socialtjänsten personen vidare till en annan myndighet. 

Kontakta mottagningsgruppen för vuxna för att göra en anmälan eller få råd om din eller någon annans situation. 

Du kan också anmäla misstanke om att barn och unga far illa.

Utredning

Du som är 21 år eller äldre kan själv kontakta socialtjänsten. Vi gör då en utredning där vi tittar på dina förhållanden och behov.

Socialtjänstens arbete med vuxna missbrukare regleras huvudsakligen i socialtjänstlagen kompletterad med tvångslagstiftningen, LVM (lag om vård av missbrukare). Vård enligt LVM kräven en prövning av förvaltningsdomstolen. 

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. 

Kontakta mottagningsenheten

Telefon: 018-727 63 00
Fax: 018-727 77 05
Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A