Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna

Vänd dig till verksamheten

I första hand bör du vända dig direkt till verksamheten det gäller. Kontakta den som ansvarar för verksamheten eller annan personal.

Fyll i ett synpunktsformulär

Du kan också lämna synpunkter via ett formulär. Meddelandet med dina synpunkter registreras hos oss och skickas sedan vidare till ansvariga inom den verksamhet som berörs.

Lämna synpunkter via formulär.

 

Kontakta socialförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt). Under juni, juli och augusti stänger växeln 16.00 på fredagar.
Postadress: Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala