Försörjningsstöd – så går det till

 1. I korthet


  Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

  Fäll ihop
 2. Hur mycket du kan få och för vad


  Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster. 

  Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

  Riksnormen

  Riksnormen fastställs av regeringen  och ska räcka till kostnader för

  • mat
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • barn- och ungdomsförsäkring
  • förbrukningsvaror
  • hälsa och hygien
  • dagstidning, telefon och tv-avgift.

  Du kan få mer bidrag om du har utgifter för mediciner eller behöver specialkost. Men du kan också få mindre bidrag om det finns särskilda skäl för det.

  Se bidragsfördelningen för riksnormen på socialstyrelsens webbplats.

  Bidrag till skäliga kostnader

  Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för

  • boende
  • hushållsel
  • arbetsresor
  • hemförsäkring
  • läkarvård
  • glasögon
  • akut eller nödvändig tandvård
  • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

  Du kan även söka stöd till andra behov. Det kan gälla till exempel resor eller begravningskostnader.

  Beräkna om du kan få försörjningsstöd på socialstyrelsen.se.

  Fäll ihop
 3. Krav på dig som får försörjningsstöd


  För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. 

  Du som är arbetslös

  Detta gäller om du är arbetslös:

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. 
  • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare.
  • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificierad för inom pendlingsavstånd.

  Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

  Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

  Du som är föräldraledig

  Detta gäller för dig som är föräldraledig:

  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

  Använd dina tillgångar

  Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

  Krav på praktik eller utbildning

  I vissa fall får socialtjänsten ställa krav på att du ska delta i praktik eller utbildning. Det gäller för

  • unga under 25 år
  • personer över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens
  • studerande som följer en utbildning och under studieupphåll behöver ekonomiskt stöd.

  Om du tackar nej till att delta kan du gå miste om ditt försörjningstöd eller få ett lägre belopp. Du kan överklaga beslutet.

  Fäll ihop
 4. Sök försörjningsstöd


  Du söker försörjningsstöd via kommunens e-tjänst.
  Sök försörjningsstöd

  Om du inte har ett pågående ärende, eller om du inte sökt försörjningsstöd under de senaste två månaderna, måste du ringa socialtjänst - ekonomiskt bistånd inom två arbetsdagar efter att du skickat in din ansökan. Det är först när vi fått ditt samtal som vi börjar arbeta med din ansökan.

  Fäll ihop
 5. Synpunkter, klagomål och överklagan


  Om du har synpunkter eller klagomål som gäller försörjningsstöd kan du skicka dem till arbetsmarknadsförvaltningen genom att fylla i ett formulär: 
  Lämna synpunkter om försörjningsstöd

  Överklaga beslut
  Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Lämna in din överklagan till den socialbidragsenhet som fattat beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta socialtjänst - ekonomiskt bistånd

  Receptionens öppettider

  Måndag–fredag 9.00–16.00. 

  För dig som har en handläggare

  Handläggarna svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Är telefonen bortkopplad kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen och be om att få bli uppringd.

  För dig som inte har en handläggare

  Ny ansökan, rådgivning och information:
  Tisdag, torsdag och fredag 10.00-11.30 och 13.00-15.00
  Måndag och onsdag 13.00-15.00

  Telefon: 018-727 62 00
  Besöksadress: Salagatan 18
  Postadress: Salagatan 18 C, 753 75 Uppsala 
  Fäll ihop