Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Enligt Ärvdabalken kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckningen om dödsboets tillgångar inte räcker till.

Detta gäller om:

  • dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Det är försörjningsstöd inom kommunens socialtjänst som gör en skriftlig dödsboanmälan och skickar den till Skatteverket. 

Kontakt angående dödsboanmälan

Karin Wälivaara Ramstedt

Telefon: 018-727 72 22