Boenden, härbärgen och träffpunkter för hemlösa

I Uppsala kommun finns stödboenden och härbärgen som riktar sig dig som är hemlös och som har en missbruksproblematik. Stödboende är en del i en vårdkedja för att komma vidare till ett eget boende. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen. Kommunens härbärgen är öppna för dig som är i behov av akut hjälp med boende.

Stödboenden

Stödboendet Söderforsgatan/Ullforsgatan (Flersteget)

Ett boende för dig med alkohol- och drogproblem. Målgruppen är personer som saknar boende och som har en missbruks- och beroendeproblematik. På boendet finns det tillgänglig personal dygnet runt. Boendet är drogfritt och alkoholfritt.
Stödboendet vid Söderforsgatan och Ullforsgatan är en del i en vårdkedja där du får hjälp att avhålla dig från missbruk och komma vidare till ett eget boende. Insatsen är behovsprövad enligt socialtjänstlagen.
Läs om stödboendet på vardochomsorg.uppsala.se

Kontakta socialförvaltningen för att ansöka om plats på boendet.

Idun – drogfritt boende för kvinnor

Idun är på samma sätt som Söderforsgatans stödboende en del i en vårdkedja mot ett nyktert och självständigt liv. Idun riktar sig till kvinnor som är hemlösa och som har en missbruksproblematik. Insatsen är behovsprövad och följs upp regelbundet av ansvarig handläggare inom socialförvaltningen.
Läs om boendet på vardochomsorg.uppsala.se

Rättarbostaden

Rättarbostaden är ett korttidsboende för män med missbruksproblem. Frösunda omsorg AB ansvarar för driften av verksamheten enligt avtal med Uppsala kommun.

Sagahemmets stödboende

Sagahemmets stödboende ligger i centrala Uppsala och drivs av Frälsningsarmén. Stödboendet är till för dig som är hemlös och som har en missbruksproblematik. Verksamheten har ett nära samarbete med socialförvaltningen i Uppsala. Frälsningsarmén driver också ett härbärge för hemlösa män i samverkan med Uppsala kommun.

Adress: Storgatan 2A
Telefon: 018-12 81 57
Telefon reception: 018-10 08 01

Läs om stödboendet på Sagahemmets webbplats.

Härbärgen

Härbärget Söderforsgatan (Flersteget)

Härbärget på Söderforsgatan erbjuder en sängplats för dig som saknar boende och som vistas i Uppsala kommun. Verksamheten är uppdelad i en del för kvinnor och en del för män. Härbärget är i första hand ett akutboende för personer med en alkohol- eller drogproproblematik. Verksamheten har ett nära samarbete med kommunens missbruksgrupper och erbjuder hjälp med att komma vidare till en missbruksbehandling.

Adress: Söderforsgatan 14
Telefon: 018-727 72 70
Läs om härbärget på vardochomsorg.uppsala.se

Sagahemmets natthärbärge

Sagahemmets härbärge har tio platser och riktar sig till män som är hemlösa. Verksamheten drivs av Frälsningsarmén i samverkan med Uppsala kommun.

Adress: Storgatan 2A
Läs om härbärget på Sagahemmets webbplats. 

Träffpunkt Centrum

Träffpunkt Centrum är en nykter mötesplats för dig som vill ha stöd för att kunna avhålla dig från missbruk, om så endast för några timmar. Verksamheten är inriktad på social samvaro och aktiviteter av olika slag. Du kan till exempel delta i matlagningskurser, promenader och avslappning. Träffpunkten erbjuder också individuellt inriktade insatser med självförtroendekurser, återfallsprevention och samtal om hälsa.

Adress: Portalgatan 30
Telefon: 018-727 27 18
Läs om träffunkten på vardochomsorg.uppsala.se

Träffpunkterna Mikaelsgården och Värmestugan Grottan

Uppsala Stadsmission driver verksamheten Mikaelsgården som riktar sig till hemlösa och som är öppen dagtid. Föreningen Hjälp till behövande driver Värmestugan Grottan. 

Adress: Drottninggatan 13
Telefon: 018-137110

Kontakta mottagningsenheten

Telefon: 018-727 63 00
Fax: 018-727 77 05
Besöksadress: Bangårdsgatan 4 A