Bistånd till boende

 1. I korthet


  Du som av sociala och ekonomiska skäl helt saknar boende, eller riskerar att bli av med ditt boende, kan vända dig till boendeenheten i Uppsala kommun. Boendeenheten kan ge dig råd och utreda om du har rätt till bistånd till boende enligt Socialtjänstlagen.

  Om du söker en hyresbostad i Uppsala ska du vända dig till Uppsala Bostadsförmedling som förmedlar hyresbostäder.

  Gå till Uppsala Bostadsförmedlings webbplats.

  Fäll ihop
 2. Vem har rätt till bistånd till boende


  En förutsättning för att få bistånd till boende är att du är helt bostadslös. Det är enbart du som har speciella svårigheter eller nedsättningar i din förmåga att på egen hand ordna ditt boende som har möjlighet att få bistånd till boende.

  En annan förutsättning för att du ska få bistånd är att du klarar av att bo i ett eget boende, antingen helt på egen hand eller med hjälp och stöd från någon annan enhet inom socialtjänsten.

  Fäll ihop
 3. Bostadssocialt kontrakt


  Ett bostadssocialt kontrakt är ett tidsbegränsat andrahandsboende genom socialtjänsten. Under tiden du bor med ett bostadssocialt kontrakt behöver du aktivt arbeta för att få ett eget kontrakt.

  Du som har ett bostadssocialt kontrakt får en handläggare på boendeenheten som följer upp ditt bistånd/boende en eller flera gånger om året. Du blir tilldelad en bostad som bedöms vara skälig och kan alltså inte välja bostad själv.

  Fäll ihop
 4. Tillfälligt boende


  Om du är akut bostadslös och inte kan ordna en sovplats för natten kan du i särskilda fall ha rätt till ett tillfälligt boende. För att få ett tillfälligt boende måste du först göra en ansökan som boendeenheten utreder.

  Tillfälligt boende beviljas för kortare perioder på vandrarhem eller liknande enklare boenden.

  Fäll ihop
 5. Undvika uppsägning och vräkning


  Om du är nära att vräkas från ditt hem blir kommunen kontaktad av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Boendeenheten kontaktar då dig via brev eller telefon med ett erbjudande om stöd och råd.

  För att förhindra att du vräks från din bostad arbetar boendeenheten förebyggande tillsammans med andra myndigheter, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Om du vill få råd i boendefrågor eller göra en ansökan om bistånd till boende ska du kontakta boendeenhetens handläggare via telefon eller e-post.

  När du kontaktar oss behöver du kunna redovisa uppgifter om

  • din ekonomi
  • ditt nuvarande boende
  • på vilket sätt du söker efter boende idag.

  Om du har intyg som styrker nedsättningar eller begränsningar av din förmåga kan du skicka med dem tillsammans med din ansökan.

  Du får ett beslut på din ansökan efter utredning, utredningen kan ta upp till tre månader. Beslutet är ett myndighetsbeslut och kan överklagas till Förvaltningsrätten.

  Boendeenheten

  Telefon: 018-727 62 00, måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–11.30
  Besöksadress: Salagatan 18 C
  Fäll ihop