Bistånd till boende

 1. I korthet


  Om du helt saknar boende eller riskerar att bli av med ditt boende kan du vända dig till boendeenheten i Uppsala kommun för rådgivning eller för ansökan om bistånd till dig och din familj. Boendeenheten utreder om du har rätt till bistånd till boende enligt socialtjänstlagen, SOL.

  Boendeenheten kan hjälpa dig med råd, vägledning och stöd i kontakt med andra myndigheter.

  Boendeenheten är inte en bostadsförmedling.

  Fäll ihop
 2. Vem har rätt till bistånd för boende


  En förutsättning för bistånd till boende är att du inte kan ordna din boendesituation på egen hand trots att du har försökt.

  Det är framförallt du som har speciella svårigheter som kan få ett bistånd beviljat. Exempel på detta är att: 

  • Du har prövat alla andra möjligheter att själv ordna boende.
  • Du riskerar att vräkas från din bostad. Särskild hänsyn tas till om det finns barn i familjen.
  • Du har tidigare bott i en vårdinrättning, exempelvis familjehem eller hem för vård eller boende (HVB).
  • Du är utsatt för våld.

  En annan förutsättning för att få ett bistånd beviljat är att du klarar ett eget boende, eventuellt med hjälp och stöd från annan enhet inom socialtjänsten.

  Fäll ihop
 3. Bostadssocialt kontrakt


  En typ av bistånd du kan få beviljat är ett bostadssocialt kontrakt som är ett andrahandsboende genom socialtjänsten.

  • Ett beslut om bistånd till boende är tidsbegränsat och kopplat till flera krav som du måste uppfylla under boendetiden.
  • Tillsammans med din handläggare lägger du upp en boendeplan som till exempel innehåller saker som du själv ska göra för att nå målet att hitta en egen bostad.
  • Om du har fått bistånd till boende och tackar nej till ett bostadsalternativ kan din rätt till bistånd dras in.
  • Om du inte samarbetar med bostadssamordningen eller missköter din boendeplan kan din rätt till biståndet dras in.
  Fäll ihop
 4. Undvika uppsägning och vräkning


  När en person är nära att vräkas från sitt hem och kommunen blir kontaktad av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, skickar boendeenheten ett brev till personen med ett erbjudande om hjälp.

  För att förhindra att personer vräks från sin bostad arbetar boendeenheten förebyggande och samarbetar med andra myndigheter, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Om du vill få råd i boendefrågor eller göra en ansökan om bistånd till boende ska du kontakta boendeenhetens handläggare via telefon eller e-post.

  • Du får då en personlig handläggare som kontaktar dig. Handläggaren utreder om du har rätt till bistånd eller inte. 
  • Du behöver kunna redovisa uppgifter om din ekonomi, om ditt boende och på vilket sätt du söker boende idag.
  • Du får ett beslut på din ansökan efter utredning.
  • Du kan överklaga beslutet.

  Boendeenheten

  Telefon: 018-727 62 00, måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–11.30
  Fäll ihop