Lämna intresseanmälan för att bli kontaktperson

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Du ska ha fyllt 23 år för att kunna bli kontaktperson.

Skriv in personens för- och efternamn
Kontaktuppgifter
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt för- och efternamn
Kontaktuppgifter till din sambo
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Kontaktuppgifter till din make, maka eller registrerad partner
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Kontaktuppgifter till annan myndig i hushållet
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(ÅÅÅÅMMDDXXXX) (Du kan ange flera personnummer i samma ruta. Separera personnumren med kommatecken)
Din utbildning och erfarenhet
Referens
(ej nära anhörig)
Bifoga bilagor

Bifoga gärna ett foto, ditt CV och ett personligt brev.

Vi i Rekryteringsenheten (på uppdrag av socialnämnden) kommer att begära utdrag om dig ur följande register: Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsens misstanke och belastningsregister, samt Socialregistret och kronofogdemyndighetens register. Vi gör regelbundna kontroller i ovan nämnda register.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Socialnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera och bedöma intresseanmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi raderar ansökningar som inte uppfyller kraven och meddelar den sökande. Godkända ansökningar sparas i ett år, därefter arkiveras uppgifterna i enlighet med arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.