Bli kontaktperson

 1. I korthet


  Som kontaktperson fungerar du som en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen till en ung eller vuxen person. Du är någon att prata med, någon som hjälper till med sociala kontakter och följer med på fritidsaktiviteter.

  Du kan ansöka om att bli kontaktperson till

  • barn och unga
  • vuxna och äldre
  • någon med funktionsnedsättning.
  Fäll ihop
 2. Förkunskaper, kompetens och ersättning


  Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse för andra människor.

  Om du vill bli kontaktperson gör kommunen en utredning av din situation i form av en intervju och kontroll i olika register. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

  Att vara kontaktperson är inget arbete med lön utan ett uppdrag med ett symboliskt månadsarvode.

  Fäll ihop
 3. Kontaktperson till barn och unga


  En kontaktperson för unga är någon som regelbundet träffar och stöttar en ung person som behöver nya sociala kontakter, meningsfulla fritidsaktiviteter eller stöd och stimulans i sin utveckling. 

  Som kontaktperson för barn och unga ska du

  • ha fyllt 23 år
  • ha tid att ses minst en gång i veckan
  • kunna träffa barnet eller ungdomen ensam
  • kunna vara kvar i eller vara tillgänglig för uppdrag under två år
  • inte förekomma i några register hos polisen, kronofogdemyndigheten eller socialtjänsten.

  Anmäl intresse för att bli kontaktperson för barn och unga

  Läs om vad det innebär att vara kontaktperson och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se.

  Om du har frågor om att bli kontaktperson för barn och unga ska du kontakta resursenheten.

  Särskilt kvalificerad kontaktperson

  Ett uppdrag som särskilt kvalificerad kontaktperson är mer intensivt än ett traditionellt uppdrag som kontaktperson. Räkna med att uppdraget kräver minst tio till tolv timmar per vecka. Uppdraget är tänkt att vara en kortare tid och du får betalt per arbetad timme.

  Uppdraget innebär ett nära samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare och andra viktiga personer som till exempel skolpersonal. Varje månad ska du rapportera till socialsekreterare.

  Som kvalificerad kontaktperson behöver du ha

  • flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete med barn och unga, eller
  • eftergymnasial utbildning inriktad mot arbete med barn och unga och minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet.

  Om du redan är kontaktperson och vill bli kvalificerad kan du kontakta kontaktpersonsgruppen för en ny utredning. Vi kompletterar då den första utredningen med en särskild intervju. Du ska också lämna in CV och referenser.

  Kontaktperson vid umgänge

  Kontaktperson vid umgänge är en person som finns med som stöd när ett barn ska träffa en förälder som barnet vanligtvis inte bor hos.

  Som kontaktperson vid umgänge ska du ha flerårig erfarenhet av arbete med barn och unga, samt god förmåga att samarbeta med socialtjänsten och barnets förälder. Du behöver även ha livserfarenhet och därför ser vi gärna att du är något äldre.

  Uppdraget kräver oftast att du har egen bil. Att kunna något språk utöver svenska kan även vara en särskild merit/tillgång. Du bör vara flexibel och kunna utföra ett uppdrag någon eller några helger per månad.

  Fäll ihop
 4. Kontaktperson till vuxna och äldre


  Som kontaktperson till vuxna och äldre fungerar du som en medmänniska och ett stöd i vardagen. Någon att prata med och hitta på något roligt tillsammans med.

  Anmäl intresse för att bli kontaktperson för vuxna och äldre.

  Fäll ihop
 5. Kontaktperson till någon med funktionsnedsättning


  Som kontaktperson till någon med funktionsnedsättning hjälper du till att bryta isolering och ensamhet bland annat genom att hjälpa till med sociala kontakter, delta i fritidsaktiviteter och ge råd och stöd i vardagen.

  Anmäl intresse för att bli kontaktperson för någon med funktionsnedsättning.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta resursenheten – kontaktperson för barn och unga

  Besöksadress: Hamnesplanaden 3

  Kontakta omsorgsförvaltningen – stödjande insatser

  Telefon: 018-727 79 30
  Besöksadress: Bäverns gränd 10
  Fäll ihop