Anmäl intresse för att bli kontaktfamilj

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Detta formulär kommer att hanteras som e-post och skyddas därför inte av sekretess. Du ska därför inte skriva känsliga uppgifter här, utan berätta det istället för oss per telefon eller under utredningssamtalen.

Skriv för- och efternamn
Skriv in personens för- och efternamn
Kontaktuppgifter
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt för- och efternamn
Kontaktuppgifter till din sambo
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Kontaktuppgifter till din make, maka eller registrerad partner
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Kontaktuppgifter till annan myndig i hushållet
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(ÅÅÅÅMMDDXXXX) (Du kan ange flera personnummer i samma ruta. Separera personnumren med kommatecken)
Bor du i villa, radhus, hyreslägenhet eller bostadsrätt? Hur många rum finns det? Hur ser omgivningarna ut?
Utbildning och erfarenhet
Referens
(Ej nära anhörig)

Vi kommer att kontrollera er mot polis-, social- och kronofogderegister. Det gör vi för att så långt det är möjligt säkerställa att de barn och ungdomar som får en kontaktfamilj hamnar i goda förhållanden. Om ni finns i något register behöver det inte betyda att ni inte kan bli uppdragstagare. Det har att göra med i vilket register ni finns i och anledningen till att ni finns där. Det vägs sedan samman med andra delar av utredningen. Men om ni finns i något register vill vi alltid ha ett samtal kring detta innan vi går vidare med utredningen.

Så länge ni är aktuella för uppdrag, kan vi komma att göra årliga kontroller mot registren.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Socialnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera och bedöma intresseanmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi raderar ansökningar som inte uppfyller kraven och meddelar den sökande. Godkända ansökningar sparas i ett år, därefter arkiveras uppgifterna i enlighet med arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta rekryteringsenheten – kontaktfamilj

Telefon: 018-727 14 07. Telefontid: måndag–fredag 9.00–16.00
Besöksadress: Hamnesplanaden 3