Bli familjehem eller jourhem

 1. I korthet


  Att vara jourhem eller familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, antingen under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Du samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar. Ett familjehem är ett komplement till barnets egna föräldrar. 

  Barn kan placeras i jourhem eller familjehem av olika skäl. Vanliga orsaker är att barnets föräldrar har svårt att ge sina barn en bra omsorg på grund av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller svåra konflikter. En annan vanlig orsak är att en ungdom kommit till Sverige på egen hand och inte har sina föräldrar i Sverige. 

  Fäll ihop
 2. Vem som kan bli jour- eller familjehem


  Som jour- eller familjehem behöver du ha en trygg och stabil livssituation, samt tid, engagemang och tålamod. Vi ser gärna att du som ansöker är mellan 30 och 65 år. 

  Du kan bo i ett hus på landet eller i en lägenhet i staden. Huvudsaken är att du kan erbjuda barnet ett eget rum utan att någon i familjen behöver sova i vardagsrum eller annan gemensam yta. Eftersom barnet ska ha fortsatt kontakt med sin familj är det bra om du bor i Uppsala med omnejd.

  I uppdraget som familjehem ingår att delta uppföljningsmöten, skolmöten och andra möten som är viktiga för barnet. Därför är det en fördel om du har möjlighet till flexibla arbetstider.

  Vi rekommenderar att du avvaktar med att bli jour- eller familjehem om du eller din familj

  • planerar en större förändring, till exempel en flytt
  • väntar barn eller planerar att bilda familj
  • har barn som är yngre än tre år.
  Fäll ihop
 3. Om familjehem


  Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en längre tid, ibland under hela barnets uppväxt.

  Att vara familjehem innebär att du stöttar barnet eller ungdomen både praktiskt och känslomässigt, till exempel i kontakten med föräldrar, syskon och andra viktiga personer i barnets omgivning. Du ska också kunna hjälpa till med skolarbete, fritidsaktiviteter, umgänge med vänner och i kontakter med hälso- och sjukvård.

  Som familjehem har du ett uppdrag från socialtjänsten. Du kommer därför att ha återkommande kontakt med ansvariga handläggare. Du får även stöd och utbildning av socialtjänsten. 

  Mer information om uppdraget som familjehem

  Läs mer om vad det innebär att vara familjehem och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

  Fäll ihop
 4. Om jourhem


  Att vara jourhem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en begränsad tidsperiod. Under perioden utreder socialtjänsten barnets behov och fattar ett beslut om vilken typ av stöd som barnet och dess familj behöver.

  Ett jourhem tar emot barn eller ungdomar i ett akut läge och får begränsad information om barnets situation. Barnet ska ha fortsatt kontakt med sina föräldrar, syskon och andra viktiga personer. Som jourhem ger du stöd till barnet i denna kontakt.

  Mer information om uppdraget som jourhem

  Läs mer om vad det innebär att vara jourhem och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

  Fäll ihop
 5. Bli förstärkt jour- eller familjehem


  Som förstärkt jour- eller familjehem tar du emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en kortare eller längre period. En av de vuxna i hemmet ska vara tillgänglig för det placerade barnet på heltid. Som förstärkt jour- eller familjehem får du omfattande stöd, handledning och utbildning.

  För att ansöka om att bli förstärkt jour- eller familjehem ska du ha erfarenhet av att vara familjehem.

  Fäll ihop
 6. Anmäl ditt intresse


  Anmäl ditt intresse för att bli familjehem eller jourhem på familjehemsverige.se

  Vi gör en utredning av varje ansökande familj

  För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för både er och barnet gör vi en utredning av varje ansökande familj. När vi har tagit emot er intresseanmälan gör vi först ett utdrag ur register hos bland annat polisen, kronofogden och socialtjänsten. Därefter kontaktar vi dig och din familj för ett hembesök och en intervju för att få veta mer om din/er

  • bakgrund, hälsa och ekonomi
  • syn på barnuppfostran, samarbete med socialtjänsten och kontakt med barnets familj.

  Vi kontaktar även de referenter som du anger i din ansökan. Referenterna kan vara någon på ditt arbete eller en nära vän. Släktingar är inte aktuella som referenter.

  Utbildning, stöd och ersättning

  Som jour- och familjehem får du utbildning, stöd och ersättning av socialtjänsten. Ersättningen följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta rekryteringsenheten – familjehem

  Telefon: 018-727 14 07. Telefontid: måndag–fredag 9.00–16.00
  Besöksadress: Hamnesplanaden 3
  Fäll ihop