Bistånd till begravning

Du kan söka försörjningsbidrag från kommunen till kostnader för begravning om ett dödsbo helt eller delvis saknar tillgångar. Du måste kunna redovisa en registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan.

Det är försörjningsstöd inom kommunens socialtjänst som avgör om du har rätt till bistånd. 

Rätten till bistånd för begravning och eventuella tilläggskostnader prövas i förhållande till dödsboets ekonomiska situation. Om den avlidne är ett omyndigt barn är det föräldrarnas ekonomi som prövas när ett bistånd ska avgöras.

Tillgångarna i ett dödsbo ska i första hand täcka begravningskostnaderna, inte till eventuellt obetalda räkningar för till exempel hyra, el, telefon eller liknande. Eventuella försäkringar som faller ut i samband med dödsfallet kan vara en tillgång i dödsboet.

Om du blir beviljad bistånd till begravningskostnader kan det ske i olika former:

  • Till själva begravningen kan du som mest få ett bistånd som motsvarar 30 procent av prisbasbeloppet vilket är 13 950 kronor 2019.
  • Till gravsten och inskription kan du som mest få ett bistånd som motsvarar 20 procent av prisbasbeloppet vilket är 9 300 kronor 2019.
  • Till begravning utomlands kan du som mest få ett bistånd som motsvarar 30 procent av prisbasbeloppet vilket är 13 950 kronor 2019.

Kontakt

Karin Wälivaara Ramstedt

Telefon: 018-727 72 22