Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Uppsala kommun förvaltar donationsstiftelser som det är möjligt att söka pengar från. Stiftelserna delar ut pengar enligt ändamålet för respektive stiftelse, mer information finns nedan under ”vilka sociala donationsstiftelser finns?”. Utdelning av pengar från stiftelserna sker en gång per år.

Ansökningstiden är 1-30 september 2021. Det går bara att ansöka digitalt. Ansökan måste vara komplett och rätt ifylld för att vi ska kunna hantera den. 

Ansök från donationsstiftelser
 • Vem som kan ansöka

  För att ansöka om pengar från kommunens donationsstiftelser ska du 

  • vara privatperson
  • vara folkbokförd i Uppsala kommun
  • vara 18 år fyllda vid ansökningstillfället.

  Ansökningsperiod 

  Ansökningsperioden är alltid på hösten. Vi annonserar på webben, i lokal media och på Facebook och Instagram när ansökningsperioden pågår. Vi tar bara emot ansökningar under ansökningsperioden.

  Tänk på att

  • utdelning från en stiftelse kan påverka utbetalningen av ekonomiskt bistånd och andra förmåner
  • ansökningar tas endast emot via det digitala ansökningsformuläret på uppsala.se
  • bara skicka en ansökan
  • din ansökan gäller för alla stiftelser (du behöver inte ange något stiftelsenamn)
  • vi beviljar endast en ansökan per hushåll
  • vi behandlar inga ansökningar som inte är kompletta
  • vi ger inga förhandsbesked
  • beslut inte går att överklaga.

  Utdelningen varierar år för år

  Stiftelsernas avkastning varierar och utdelning kan endast göras när det finns utdelningsbart kapital. Utdelningsnivån och mängden pengar beror därmed på stiftelsernas avkastning och antalet beviljade ansökningar. 

  Inget ekonomiskt bistånd

  Utdelning från en stiftelse är inte samma sak som ekonomiskt bistånd. Det är inte kommunens pengar som delas ut och du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt till ett visst belopp.

  Pengarna tillhör respektive stiftelse och de bedömer själva hur mycket de kan dela ut och vem som kan få ta del av pengarna. Kommunen måste följa stiftelsernas ändamål.

 • Om du blir beviljad pengar kommer information om detta via brev cirka 2–3 veckor innan utbetalning. Om du i stället får avslag får du ett brev som informerar om detta. Utbetalningen sätts in på ditt bankkonto i mitten av december. Utbetalning via utbetalningsavi är inte möjlig.

  Beslutad utdelning återgår till stiftelsen ifall personen som har erhållit utdelning inte hittas eller uppger rätt bankuppgifter inom tre månader från att brev om beviljad utdelning skickas.

 • På följande platser finns datorer som du kan använda:

  • Stadsbiblioteket
  • Brantingsbiblioteket
  • Eriksbergsbiblioteket
  • Gottsundabiblioteket
  • Gränbybiblioteket
  • Stenhagenbiblioteket
  • Storvretabiblioteket

  • Utbildnings- och jobbcenter, Gränby Kvarngärdet 
   Råbyvägen 37
   Öppettider: mån-tors 9.00-17.00,  fre 13.00-17.00

  • Utbildnings- och jobbcenter, Gottsunda Centrum
   Valthornsvägen 7
   Öppettider: mån-tors 9.00-17.00,  fre 13.00-17.00

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
   Öppettider: mån–fre 8.00-17.00

  • Servicepunkterna i Uppsala kommun
 • Förbered gärna följande uppgifter innan du fyller i ansökningsformuläret:

  • beskriv vad pengarna ska användas till
  • motivera kortfattat din ansökan
  • hushållets sammanlagda inkomster per månad efter skatt (lön/pension/sjukbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, studiebidrag, underhållsstöd, aktivitetsstöd, försörjningsstöd, annan inkomst)
  • hushållets sammanlagda kostnader per månad (hyra, el/värme/vatten, övriga kostnader till exempel mat, kläder med mera)
  • clearingnummer och kontonummer till ditt bankkonto.
 • Stiftelsens namn Vad delar stiftelsen ut till?
  Arbetarbostadsstiftelsen Till behövande personer bosatta i Uppsala kommun för boendekostnader.
  Augusta och Per August Petterssons stiftelse Till vård och underhåll av kommunens behövande, i första hand boende i det geografiska område som utgjorde Åkerby kommun vid donationstillfället, i andra hand boende i Uppsala kommun.
  Ellen Envalls stiftelse Till i Uppsala stad bosatta ensamstående behövande ålderstigna, sjuka eller lytta kvinnor, särskilt sådana som under avsevärd del av sin livstid vårdat föräldrar eller andra närstående anhöriga.
  Sociala samstiftelsen för barn Till mindre bemedlade barnfamiljer i Uppsala kommun.
  Alfred och Margareta Norhagens stiftelse Till äldre personer i Uppsala kommun till boendekostnader och kostnader för vård.
  Sociala samstiftelsen för sjuka och handikappade Till behövande sjuka och handikappade i Uppsala kommun.
  Sociala samstiftelsen för behövande Till behövande i Uppsala kommun.
 • Har du frågor, kontakta oss via donationsstiftelsen@uppsala.se.

Nyheter om privatekonomi och ekonomiskt stöd