Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL  kallas för bistånd. Målsättningen med biståndet är att det ska göra det lättare för dig att leva ett självständigt liv. Lagen ger möjlighet att utforma stödet på ett sätt som passar just dig eller din familj.

Det finns flera former av stöd som du kan ansöka om: 

 • Försörjningsstöd som är ett ekonomiskt stöd kallades tidigare för socialbidrag. I socialtjänstlagen står det vilka kostnader du kan få hjälp med. Biståndet ska garantera att du har en skälig levnadsnivå.
  Ansök om ekonomiskt stöd.
 • Andra former av stöd. De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är hemtjänst, boendestöd, ledsagning, kontaktperson, avlösare för barn och unga, korttidsboende och bostad med särskild service.

Vem kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Läs mer om hur du ansöker om stöd vid funktionsnedsättning.

Läs mer om hur du ansöker om äldreomsorg.

Samordnad individuell plan (SIP)

När du behöver stöd från både socialtjänst och hälso- och sjukvård är det viktigt att hjälpen är samordnad, annars fungerar hjälpen ofta dåligt. Till exempel kan hjälpinsatser ges i fel ordning om verksamheterna inte pratar med varandra. 

Sedan 2010 har du laglig rätt att få en samordnad individuell plan, enligt SoL 2 kap.7§  och HSL 3f§ . Lagen gäller alla åldrar och alla typer av behov. 

Syftet med planen är att du ska få ett samordnat stöd och den vård du behöver.

I planen ska framgå

 • vilka insatser som ska göras
 • vem som ska ansvara för insatserna
 • om kommunen eller regionen (tidigare landstinget) ska ha det övergripande ansvaret
 • hur planen ska följas upp.

Hur du får en SIP

Det är personalen inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården som ska ta initiativ till att upprätta en SIP om stödet behöver samordnas. Du kan också själv önska att en SIP tas fram, prata med din kontakt inom kommunen eller regionen.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Under 2021 byter vi datasystem för biståndshandläggning. Det innebär att handläggningstiden är lite längre än vanligt. Under vissa perioder är också vår tillgänglighet begränsad.

Biståndshandläggning funktionsnedsättning
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 06 80, måndag–fredag 9.00–11.30. 
E-post: OMFMottagningsenheten@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Biståndshandläggning äldreomsorg
Uppsala kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala
Telefon: 018–727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
E-post: seniorguide@uppsala.se
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44
Vi tar endast emot bokade besök.

Nyheter om privatekonomi och ekonomiskt stöd

 • Konsument Uppsala tipsar: så kan du göra om utgifterna är större än inkomsterna

  Coronapandemin har bidragit till en försämrad ekonomi för många, till exempel på grund av minskad inkomst eller arbetslöshet. Om du oroar dig över din ekonomi kan du vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivning.

 • Kostnaderna för försörjningsstöd sjönk 2020

  Det ekonomiska resultatet för 2020 visar att försörjningsstödskostnaderna minskat med 16 miljoner kronor i jämförelse med år 2019. Resultatet för 2020 landar på cirka 35 miljoner kronor plus. Det är första gången sedan 2003 som verksamheten uppvisar ett överskott. Det betyder att fler uppsalabor hittat vägen till egen försörjning.