Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt bland annat genom att du sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt att få.

 2. Hur mycket du kan få och för vad

  Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster. 

  Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

  Riksnormen

  Riksnormen fastställs av regeringen  och ska räcka till kostnader för

  • mat
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • barn- och ungdomsförsäkring
  • förbrukningsvaror
  • hälsa och hygien
  • dagstidning

  Se bidragsfördelningen för riksnormen på socialstyrelsens webbplats.

  Bidrag till skäliga kostnader

  Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för

  • boende
  • hushållsel
  • arbetsresor
  • hemförsäkring
  • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

  Utöver riksnorm och skäliga kostnader kan bistånd beviljas till kostnader som uppstår då och då. Exempel på sådana kostnader är tandvård, medicin, läkarvård, glasögon, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker.

  Beräkna om du kan få försörjningsstöd på socialstyrelsen.se.

 3. Krav på dig som får försörjningsstöd

  För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Du ska ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

  Du ska dessutom aktivt delta i en planering med kommunens arbetsmarknadsenhet - Utbildnings- och jobbcenter. Första steget i den planeringen är att gå på deras drop-in. Att delta i drop-in är en förutsättning för vidare arbetsmarknadsinsatser och om du inte deltar kan det påverka din rätt till försörjningsstöd.

  Du som är arbetslös

  Detta gäller om du är arbetslös:

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. 
  • Du ska följa din planering.
  • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

  Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

  Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

  Du som är föräldraledig

  Detta gäller för dig som är föräldraledig:

  • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
  • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

  Använd dina tillgångar

  Om du har pengar på banken, exempelvis pensionssparande, eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

 4. Sök försörjningsstöd

  Du söker försörjningsstöd via kommunens e-tjänst.
  Sök försörjningsstöd

  Om du inte har ett pågående ärende, eller om du inte sökt försörjningsstöd under de senaste två månaderna, ska du inom fem arbetsdagar efter inskickad e-ansökan:

  1. Skicka in följande handlingar:

  • Kontoöversikt från din bank som visar hur många konton du har.
  • Kontoutdrag för alla dina konton för de senaste tre månaderna, räknat från datum för ansökan där saldo efter varje transaktion tydligt framgår.
  • Skattedeklaration från Skatteverket, alla 4 sidor. Om du inte deklarerat ska Inkomstuppgifter från Skatteverket lämnas (kan hämtas på Skatteverkets kontor).
  • Hyresavtal. Om du hyr bostad i andra hand måste du även bifoga underlag som visar att andrahandsuthyrningen är godkänd av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.
  • Kopia på beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket om du inte är svensk medborgare.

  Märk handlingarna med "Kontroll". Lämna in dem i receptionen på Salagatan 18 C eller skicka dem till:

  Socialtjänst - ekonomiskt bistånd
  753 75 Uppsala

  2. Ringa till socialtjänst - ekonomiskt bistånd. Telefonnummer och telefontider till socialtjänst - ekonomiskt bistånd

  Det är först när vi fått dina handlingar och ditt samtal som vi börjar med din ansökan.

  Se en film om hur du söker försörjningsstöd

  Watch a movie about how to apply for social welfare

 5. Utbetalningsdatum för månadsansökan

  • Mellan dag 25 och 31 varje månad.
  • Pengarna finns på ditt konto senast 16.00 dagen efter utbetalningsdatumet.
  • Du kan se din utbetalning genom att logga in på E-ansökan. Där finns också ditt kundnummer som du uppger när du ringer till oss.
  • Vi behöver fem arbetsdagar för att fatta beslut - om alla uppgifter finns.
  • Har du inkomst sent i månaden måste vi invänta den innan beslut kan fattas för nästkommande månad.
 6. Synpunkter, klagomål och överklagan

  Om du har synpunkter eller klagomål som gäller försörjningsstöd kan du skicka dem till arbetsmarknadsförvaltningen genom att fylla i ett formulär: 
  Lämna synpunkter om försörjningsstöd

  Överklaga beslut

  Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Lämna in din överklagan till den socialbidragsenhet som fattat beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

  Lämna information om misstänkt felaktig utbetalning

  Om du vill lämna information om misstänkt felaktig utbetalning (bidragsbrott), kontakta receptionen för Socialtjänst- ekonomiskt bistånd.

 7. Kontakt

  Kontakta socialtjänst - ekonomiskt bistånd

  Receptionens öppettider

  På grund av ökad smittspridning i Uppsala önskar vi att du, om möjligt, undviker att komma till receptionen på Salagatan 18 C. 

  Ska du lämna in handlingar, vänligen mejla in dessa till forsorjningsstod@uppsala.se eller posta till Socialtjänst – Ekonomiskt bistånd, Salagatan 18 C, 753 75 Uppsala. 

  Kontakta din handläggare via telefon eller ring till vår växel, 018-727 62 00, om du har frågor.

  För akuta frågor efter 16.00 kontakta socialjouren på telefonnummer: 018–15 00 00 eller ring 112.

  För dig som har en handläggare

  Handläggarna svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Är telefonen bortkopplad kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen och be om att få bli uppringd.

  För dig som inte har en handläggare

  Ny ansökan, rådgivning och information:

  Måndag och onsdag 13.00-14.30
  Tisdag, torsdag och fredag 10.00-11.30 och 13.00-14.30

  Telefon:
  018-727 62 00
  Besöksadress:
  Salagatan 18
  Postadress:
  Salagatan 18 C, 753 75 Uppsala 

Nyheter om privatekonomi och ekonomiskt stöd

 • Konsument Uppsala tipsar: så kan du göra om utgifterna är större än inkomsterna

  Coronapandemin har bidragit till en försämrad ekonomi för många, till exempel på grund av minskad inkomst eller arbetslöshet. Om du oroar dig över din ekonomi kan du vända dig till kommunens budget- och skuldrådgivning.

 • Kostnaderna för försörjningsstöd sjönk 2020

  Det ekonomiska resultatet för 2020 visar att försörjningsstödskostnaderna minskat med 16 miljoner kronor i jämförelse med år 2019. Resultatet för 2020 landar på cirka 35 miljoner kronor plus. Det är första gången sedan 2003 som verksamheten uppvisar ett överskott. Det betyder att fler uppsalabor hittat vägen till egen försörjning.

 • Fyra tips för en tryggare julhandel

  Coronapandemin fortsätter och vi ska undvika trängsel. Inför jul är det därför sannolikt att många väljer att handla hemifrån. Tänk på att handla hållbart och bara köpa det du kan betala för. Här får du koll på dina rättigheter när du handlar på nätet.

Se fler nyheter