Det råder eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om förbudet.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Vinnarna av omsorgspriset 2019

Vinnarna av omsorgspriset 2019 Stina Göransson, Philip Hedström och Caroline Backlund. Fotograf: Najafian Ghobadi Zahra

Vinnarna Stina Göransson, Philip Hedström och Caroline Backlund får priset för att de bidrar till jämställdhet, god livskvalitet, delaktighet, innovationer och nytänkande på sina arbetsplatser på omsorgs-, äldre- och socialförvaltningen.

– För mig känns det självklart och viktigt att uppmärksamma medarbetare som visat prov på stor skicklighet och yrkeskunnande inom några av våra viktigaste välfärdsyrken. De är förebilder för sitt yrke och ser till att Uppsalaborna får stöd och omsorg när de behöver den som mest. Med sina arbetsinsatser visar de hur viktiga de här yrkena är för att man ska kunna känna sig trygg och leva ett självständigt liv i vår kommun, säger Caroline Hoffstedt (S), äldrenämndens ordförande.

Priserna delades ut av omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden.

Stina Göransson, omsorgsförvaltningen

Vinnaren Stina Göransson är boendeassistent och boendestödjare på en gruppbostad för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Gruppbostaden drivs av Frösunda omsorg på uppdrag av omsorgsnämnden.

Juryns motivering

Stina får omsorgspriset för sitt brinnande engagemang för sitt arbete och för de brukare hon arbetar med. Stina har en unik energi som aldrig verkar ta slut. Hon satsar helhjärtat på att brukarna ska ha en meningsfull vardag, nå sina mål och ha ett gott liv. Stina lägger stor vikt vid att brukarna ska bli så självständiga de kan. Att se till deras delaktighet och inflytande är en viktig del i hennes arbete. Stina är fantastisk på att stötta och peppa och genom att vara den person hon är sprider hon en stor arbetsglädje på arbetsplatsen. Stina tycker att det är viktigt att ta tillvara på varandras olikheter, kompetens och erfarenhet. Hon skapar ett klimat där alla känner sig sedda. Stina är en stor favorit och väldigt uppskattad av våra brukare, medarbetare och närstående. Hon ordnar olika aktiviteter och har i och med det gett brukarna möjlighet att träffa nya vänner och utöka sitt sociala nätverk, som i sin tur leder till en förhöjd livskvalitet. Stina bemöter brukarna med glädje, nyfikenhet, engagemang, omtänksamhet, tydlighet och respekt.

Philip Hedström, äldreförvaltningen

Vinnaren Philip Hedström är vårdbiträde i hemvården Vaksala södra.

Juryns motivering

Philip får omsorgspriset för sin förmåga att möta och skapa fina relationer på ett närvarande och ödmjukt sätt med alla sina brukare, oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk bakgrund. Han beskrivs som en jättebra och fin person som gör allt för brukarens bästa. Philip är stolt över sitt yrke och brinner verkligen för att hjälpa andra. Han bidrar i högsta grad till god livskvalitet bland brukarna. Han tar sitt arbete på stort allvar, ser och sätter varje brukare i centrum. Han ser till brukarens individuella behov och är mycket mån om att behandla alla med respekt. Philip är inte rädd för känsliga eller jobbiga situationer som kan dyka upp i omvårdnadsarbetet. Han har ett sätt som verkligen uppskattas och en förmåga att med lätthet skapa goda relationer med personer i sin omgivning. Trots sin unga ålder har han jobbat i många år – och han är mycket uppskattad av både chef, medarbetare och brukare.

Caroline Backlund, socialförvaltningen

Vinnaren Caroline Backlund är behandlingsassistent på ungdomscentrum.

Juryns motivering

Caroline får omsorgspriset för att hon är en uppskattad medarbetare som varje dag gör skillnad för unga Uppsalabor. I sitt engagemang för ungas delaktighet och egenmakt har Caroline varit drivande. Hon är inte rädd för att prova nya arbetssätt. Tack vare hennes arbete blir ungdomar hörda och lyssnade på. Det har bidragit till en positiv förändringsresa för många. Caroline har också utbildat sig kring hbtq och spridit kunskapen vidare på sin arbetsplats. På så sätt bidrar hon till att ungdomar bemöts utifrån de personer som de är och inte utifrån gamla fördomar. Genom sitt arbete skapar Caroline livskvalitet för många.

Vinnare av omsorgspriset 2018

Vinnare av omsorgspriset 2018

Från vänster Pia Öqvist, Ulf Wennström och Jessica Thunander. Foto: Jim Elfström.

Pia Öqvist, inom omsorgsnämnden

Nomineringen är så fin och talande att den också är juryns motivering:

I januari 2006 lämnar jag en liten, helvild och snuvig tjej till en ung och glad gymnasist. Pålitliga, positiva och fantastiskt fina Pia! Vår avlösare som följt Alma genom alla dessa år. Tålamod och total närvaro, lekfull och klok. Kommer ALLTID som vi bestämt. Du har genom leken hjälpt Alma till att utvecklas till den15-åring hon är idag. Du har gett mig tid att ta en promenad, vara med storasyster eller bara pyssla runt lite hemma samtidigt som jag hör era glada röster.

Så värdefull för vår lilla familj. Pia - du gör skillnad och vi hade inte varit där vi är idag utan dig!

Du har så följsamt varit med i Almas utveckling. Lärde dig tecken då för längesedan. Sett henne klättra högst upp i klätterställningar och argt kasta trehjulingen på vägen. Här snackar vi TÅLAMOD! Hört Alma säga de första orden och ständigt uppmuntrat till kommunikation. Många Bamsetidningar har ni läst tillsammans.

Pia, du är så proffsig och om du möjligen har en dålig dag så har du ALDRIG haft den på jobbet. Du förmedlar verkligen känslan att du kommer varje vecka för att det är roligt att vara med Alma!

Varma hälsningar från Lotta, Almas mamma

Ulf Wennström, inom socialnämnden

Juryns motivering:

Ulf är en mycket erfaren socialarbetare som med stort hjärta och mycket engagemang för ungdomar och deras livsvillkor har arbetat för att hjälpa på ett outtröttligt sätt. Allt från att ordna ett samverkansmöte med Uppsala ungdomsjour till att möta upp enskilda ungdomar. För många av dessa ungdomar blir han den första vuxna som de kan lita på och anförtro sig åt.

Ulf är inkännande, ärlig och lovar ingenting som han inte vet att han kan hålla. Ulf har också modet att ställa de svåra men viktiga frågorna om ungdomarnas utsatthet med värme och förståelse. För många ungdomar blir Ulf den första som de vågar berätta för om övergrepp, våld och bristande omsorg. Som Ulf skulle säga " Som socialarbetare har vi en skyldighet att ställa frågan - Har någon gjort något mot dig? Vi kan inte vänta på att ungdomen ska berätta, utan att få frågan!"

Ulf har arbetat i många år, varit med om flera omorganisationer, sett gott arbete raseras och byggt upp nya organisationer. Han har alltid trott på samverkan och alltid sökt samarbete med fritidsgårdar, bibliotek, fotbollsföreningar eller polis. Men att sitta på möte för mötets skull är inte något Ulf vill göra, ska man ha möte ska det också leda till något, det ska vara verkstad! Därför tycker jag Ulfs långa och ihärdiga arbete ska belönas.

Jessica Thunander, inom äldrenämnden

Juryns motivering:

Jessica sätter de gamlas trivsel och upplevelser i fokus. Med stort engagemang skapar Jessica livskvalitet för de äldre genom att se möjligheter. Hon är drivande i att ordna inkluderande aktiviteter som passar för alla. Som att beställa pizza på pizzans dag, baka en kaka, trycka ner frön i jorden, besöka en tatueringsstudio och ordna semester med strandparty och paraplydrinkar när resten av samhället tar semester. Och när de boende inte kan ta sig till en aktivitet får aktiviteten komma till dem. Jessica ser också till att de boende hänger med i det senaste, ett exempel på det är när de fick testa VR-glasögon.

Jessica har ett mod att våga tänka utanför boxen, våga prova nya saker och våga misslyckas. Det är en styrka!