Lämna din nominering till omsorgspriset

Nominera en eller flera personer till omsorgspriset.

Vi behöver din nominering senast 31 mars 2019.

Läs mer om omsorgspriset.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Ange gatuadress, postnummer och ort.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämndensocialnämnden och äldrenämnden är ansvariga för hanteringen av personuppgifterna i det här formuläret.
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna kontakta dig om den du nominerat vinner. Det gör vi utifrån ett allmänt intresse. Dina kontaktuppgifter lagras fram till juli 2019. Därefter raderas de.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.