Stöd till nationella minoriteter

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har Sverige fem nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Dina rättigheter som minoritet

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information om vilka rättigheter du har. Till exempel har du rätt till inflytande i frågor som berör din nationella minoritet. Samhället ska främja dina möjligheter att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige. Det är särskilt viktigt att barn som tillhör en nationell minoritet får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och använda sitt modersmål.
Läs lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på riksdagen.se

Barn i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk enligt skollagen.
Läs skollagen (2010:800) på notisum.se.

Sverigefinnar har ett förstärkt skydd

Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär att du som är sverigefinne har ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter i kommunen.
Läs om sverigefinnars rättigheter

Stöd till nationella minoriteters föreningar

Nationella minoriteters föreningar kan söka stöd från kulturnämnden. Syftet är att stödja och uppmuntra kulturell identitet och språk. För närvarande får tre föreningar stöd: Judiska föreningen i Uppsala, Samiska föreningen i Uppsala och Tornedalingar i Uppsala. En fjärde förening, Rusukki - Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, får stöd för sin verksamhet ur statsbidraget förvaltningsområdet för finska.
Sök stöd till nationella minoriteters föreningar.

Policy om nationella minoriteter

Kommunens policy om nationella minoriteter gäller alla nämnder, styrelser och helägda bolag.
Läs Uppsala kommuns policy om nationella minoriteter. 

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Syftet med handlingsplanen är att vägleda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter samt motverka diskriminering och rasism i enlighet med de åtgärdsområden som beskrivs så att kommunala, nationella och internationella åtaganden och mål uppnås.

Läs Uppsala kommuns handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

Kontakta Kontaktcenter

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

Öppettider
Måndag 7.30–17.00
Tisdag 8.00–17.00
Onsdag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–19.00
Fredag 8.00–17.00

SMS/MMS: 717 27

Telefon: 018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt)
Besöksadress: Stationsgallerian, Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala
Postadress: Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala,