Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har Sverige fem nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Dina rättigheter som minoritet

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information om vilka rättigheter du har. Till exempel har du rätt till inflytande i frågor som berör din nationella minoritet. Samhället ska främja dina möjligheter att behålla och utveckla ditt språk och din kultur i Sverige. Det är särskilt viktigt att barn som tillhör en nationell minoritet får möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och använda sitt modersmål.
Läs lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk på riksdagen.se

Barn i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk enligt skollagen.
Läs skollagen (2010:800) på notisum.se.

Sverigefinnar har ett förstärkt skydd

Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det innebär att du som är sverigefinne har ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter i kommunen.
Läs om sverigefinnars rättigheter

Stöd till nationella minoriteters föreningar

Nationella minoriteters föreningar kan söka stöd från kulturnämnden. Syftet är att stödja och uppmuntra kulturell identitet och språk. För närvarande får tre föreningar stöd: Judiska föreningen i Uppsala, Samiska föreningen i Uppsala och Tornedalingar i Uppsala. En fjärde förening, Rusukki - Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, får stöd för sin verksamhet ur statsbidraget förvaltningsområdet för finska.
Sök stöd till nationella minoriteters föreningar.

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Syftet med handlingsplanen är att vägleda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter samt motverka diskriminering och rasism i enlighet med de åtgärdsområden som beskrivs så att kommunala, nationella och internationella åtaganden och mål uppnås. Ett målområde i handlingsplanen lyfter nationella minoriteter specifikt.

Läs Uppsala kommuns handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

Kontakta Kontaktcenter

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

Öppettider
Måndag 7.30–17.00
Tisdag 8.00–17.00
Onsdag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–19.00
Fredag 8.00–17.00

SMS/MMS: 717 27

Telefon:
018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt)
Besöksadress:
Stationsgallerian, Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala
Postadress:
Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala,  

Nyheter om nationella minoriteter

 • Uppsala kommun uppmärksammar resandefolkets högtidsdag

  Resandefolket är tidiga invandrare i Sverige och en del av landets historia. Det finns uppgifter om att en första grupp kom till Stockholm 29 september 1512. Därför firas resandefolkets högtidsdag 29 september.

 • Sommarjobb med tema mänskliga rättigheter och nationella minoriteter

  I tre veckor genomför årskurs 9-ungdomar ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. Projektet är ett samarbete mellan Fredens Hus och Uppsala kommun och avslutas med en utställning vid Resecentrum 29 juni–3 juli.

Kampanjer

 • Mänskliga rättigheter-året 2020

  Här hittar du en samlad kalender för temaåret. (Just nu kan flera evenemang vara inställda - dubbelkolla med ansvarig arrangör.)

Så arbetar vi med nationella minoriteter

 • Så arbetar vi med:

  Mänskliga rättigheter

  Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Här kan du läsa mer om kommunens arbete med mänskliga rättigheter.

 • Så arbetar vi med:

  Demokrati och jämlikhet

  Läs om kommunens arbete med demokrati och jämlikhet.