Stöd till nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Kommunen ska informera dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna om dina rättigheter. Läs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk på notisum.se.

Policy om nationella minoriteter

Kommunens policy om nationella minoriteter gäller alla nämnder, styrelser och helägda bolag.

Läs Uppsala kommuns policy om nationella minoriteter. 

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Syftet med handlingsplanen är att vägleda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet med att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter samt motverka diskriminering och rasism i enlighet med de åtgärdsområden som beskrivs så att kommunala, nationella och internationella åtaganden och mål uppnås.

Läs Uppsala kommuns handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

Kontakta kommuninformation

Hit kan du ringa om du vill veta mer om kommunen eller kommunens organisation. Du är också välkommen på vår besöksadress, där du kan hämta broschyrer och ställa frågor.

Våra öppettider 

Måndag–fredag 9.00–17.00

Telefon: 018-727 18 10
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Kommuninformation, Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala