Stöd till dig som tillhör den nationella minoriteten romer

Samhällsvägledning

Kommunen har en öppen mottagning på Navet, Kungsgatan 85, med samhällsvägledning för dig som tillhör den nationella minoriteten romer.

Du kan bland annat få information om kommunens olika verksamheter och bli rätt lotsad, få stöd och vägledning och information om dina rättigheter som nationell minoritet.

Vi som jobbar på mottagningen har sakkunskap om romers livssituation och historia. Vi arbetar under sekretess.

Kafé Romano

Kafé Romano är en mötesplats och plattform för dig som är rom bosatt i Uppsala. Vi ordnar regelbundna träffar för den nationella minoriteten romer för att stärka delaktighet och inflytande i arbetet med romsk inkludering. Dina kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Uppsala kommun vill ha kontakt med dig för att öka romskt delaktighet och inflytande. 

Kafé Romano är öppet för alla och vi ses en gång i månaden med gemensam fika och diskussion kring ett tema. 

Plats: Navet, Kungsgatan 85 
Tid: 18.00–20.00

Välkommen!

Utvecklingskommun för romsk inkludering

Uppsala kommun är en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering i Sverige. Det innebär att kommunen arbetar med att de kommunala verksamheterna ska bli bättre på att arbeta inkluderande med nationella minoriteten romer.

Läs om kommunens arbete med romsk inkludering

Mer information om romer och romsk inkludering

De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet och idag lever 50 000–
100 000 romer i Sverige. Folkgruppen härstammar från Indien men drevs därifrån för ungefär tusen år sedan. Sedan dess har romer spridits till olika länder och deras språk och kultur har påverkats av de länder de levt i.

Läs mer om bland annat romernas historia och romsk inkludering på minoritet.se 

Öppen mottagning för romer och resande

Öppettider
Tisdag 13.00–18.00
Torsdag 13.00–16.00

Telefon: 018-727 62 01 (Emilia Huczko), 018-727 14 80 (Helene Löwgren)
Besöksadress: Navet, Kungsgatan 85