Stöd till dig som tillhör den nationella minoriteten romer

Samhällsvägledning

Kommunen har en öppen mottagning på Navet, Kungsgatan 85, med samhällsvägledning för dig som tillhör den nationella minoriteten romer.

Vi som jobbar på mottagningen har sakkunskap om romers livssituation och historia. Vi arbetar under sekretess.

Du kan bland annat få information om kommunens olika verksamheter och bli rätt lotsad, få stöd och vägledning och information om dina rättigheter som nationell minoritet.

Kafé Romano

Kafé Romano är en mötesplats för dig som är rom bosatt i Uppsala. Syftet med Kafé Romano är att fånga upp romers behov och att stärka romernas roll i samhället. Det är viktigt att få in synpunkter och önskemål för att sedan framföra dessa till samrådsmöte och se över möjligheterna att realisera dem. 

Utifrån romers behov bjuder kommunen in romska förebilder, föreläsare och representanter från kommunala verksamheter samt lokala samarbetsaktörer i Uppsala till föreläsningar i dialogform. 

Kafé Romano är öppet för alla och vi ses en gång i månaden med gemensam fika och diskussion kring ett tema. 

Plats: Navet, Kungsgatan 85 
Tid: 18.00–20.00

Välkommen!

Utvecklingskommun för romsk inkludering

Uppsala kommun är en av fem utvecklingskommuner för romsk inkludering i Sverige. Det innebär att kommunen arbetar med att de kommunala verksamheterna ska bli bättre på att arbeta inkluderande med nationella minoriteten romer.

Läs om kommunens arbete med romsk inkludering

Öppen mottagning för romer och resande

Öppettider
Tisdag 14.00–18.00
Torsdag 14.00–16.00

Telefon: 018-727 62 01 (Emilia Huczko), 018-727 14 80 (Helene Löwgren)
Besöksadress: Navet, Kungsgatan 85